سنگ آهک کربنات کلسیم(CaCO۳) به ندرت به صورت آهک خالص در طبیعت پیدا می‌شود. این سنگ بیشتر به صورت آهک رسی ، آهک ماسه‌ای و دولومیت یافت می‌گردد. ناخالصی‌های مهم سنگ آهک شامل منیزیم ، سلیس ، آلومینیم و منگنز است. سنگ‌های آهکی از نظر ژنتیکی و نحوه تشکیل به دو گروه عمده و بزرگ آهک‌های برجا و آهک‌های نابرجا تقسیم می‌شوند. آهک‌های برجا شامل کلیه سنگ آهک‌هایی می‌گردد که طی فرآیندهای شیمیایی و بیوشیمیایی در محلی که وجود دارند، تشکیل گردیده‌اند. اصولا تشکیل در جای رسوبات آهکی مربوط به فعالیت‌های بیولوژیکی بوده و از منشا بیوشیمیایی می‌باشند. مانند تراورتن و ستون‌های آهکی. آهک‌های نابرجا آهک‌هایی را شامل می‌گردد که از نظر بافتی به سنگ‌های کلاسیک شباهت داشته ، ولی از نظر منشا تشکیلاتشان کاملا مربوط به فرآیندهای شیمیایی است. مانند آهک‌های تخریبی و ماسه‌ای

معرفی دوره

سنگ آهک کربنات کلسیم(CaCO۳) به ندرت به صورت آهک خالص در طبیعت پیدا می‌شود. این سنگ بیشتر به صورت آهک رسی ، آهک ماسه‌ای و دولومیت یافت می‌گردد. ناخالصی‌های مهم سنگ آهک شامل منیزیم ، سلیس ، آلومینیم و منگنز است. سنگ‌های آهکی از نظر ژنتیکی و نحوه تشکیل به دو گروه عمده و بزرگ آهک‌های برجا و آهک‌های نابرجا تقسیم می‌شوند. آهک‌های برجا شامل کلیه سنگ آهک‌هایی می‌گردد که طی فرآیندهای شیمیایی و بیوشیمیایی در محلی که وجود دارند، تشکیل گردیده‌اند. اصولا تشکیل در جای رسوبات آهکی مربوط به فعالیت‌های بیولوژیکی بوده و از منشا بیوشیمیایی می‌باشند. مانند تراورتن و ستون‌های آهکی. آهک‌های نابرجا آهک‌هایی را شامل می‌گردد که از نظر بافتی به سنگ‌های کلاسیک شباهت داشته ، ولی از نظر منشا تشکیلاتشان کاملا مربوط به فرآیندهای شیمیایی است. مانند آهک‌های تخریبی و ماسه‌ای

اهداف دوره

تشخیص خصوصیات پایه‌ای سیستم‌های رسوب‌گذاری کربناته درتشکیل مخازن کربناته –درک چگونگی توالی چینه‌شناسی در بکارگیری سیستم‌های کربناته وترکیب سیستم‌های کربناته

محتوای دوره

   > ماهیت اصلی رسوبات کربناته و شرایط رسوب‌گذاری آن‌ها

   > انواع پلاتفرم‌های کربناته

   > مدل‌های فاسیس‌های کربناته

   > مفاهیم چینه‌شناسی سکانسی مشتمل بر تغییرات سطح دریا در سراسر جهان، سطح نسبی آب دریا، مدل‌های بومی و چینه‌شناسی سکانسی مشتمل بر رمپ‌ها

   > سیستم‌های  کم کربنات و طبقه‌بندی مهندسی  و زمین‌شناسی آن‌ها از نظر پتروفیزیکی و شکل اولیه سنگ‌ها

   > مدل‌سازی مخازن کربناته

   > نمونههای تاریخی از قاره آمریکا، اروپا، آفریقا و آسیا

   > توسعه پایدار و استراتژی اکتشاف در سیستم‌های کربناته به وسیله  داده‌های تحت‌الارضی واقعی

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان نفت

مدت دوره

30 ساعت

قیمت دوره

650000 تومان