نرم‌افزار ANSYS درحل مشکلات مهندسی ‌سازه به مهندسین کمک می‌کند، در نتیجه آن‌ها می‌توانند مدل‌های بهتری با سرعت عمل بیشتر طراحی کنند. با وجود ابزارهای تجزیه و تحلیل المان محدود (FEA)، می‌توانید مدل‌سازی‌هایتان را به دلخواه خود و به صورت اتوماتیک انجام دهید و این مدل‌ها را به منظور آنالیز محیط‌های طراحی چندگانه پارامتری کنید. نرم‌افزار Ansys به آسانی با سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فیزیکی مرتبط می‌شود و کارکرد سازه‌های پیچیده را، حتی با واقع‌گرایی بیشتر پیش‌بینی می‌کند…

معرفی دوره

نرم‌افزار ANSYS درحل مشکلات مهندسی ‌سازه به مهندسین کمک می‌کند، در نتیجه آن‌ها می‌توانند مدل‌های بهتری با سرعت عمل بیشتر طراحی کنند. با وجود ابزارهای تجزیه و تحلیل المان محدود (FEA)، می‌توانید مدل‌سازی‌هایتان را به دلخواه خود و به صورت اتوماتیک انجام دهید و این مدل‌ها را به منظور آنالیز محیط‌های طراحی چندگانه پارامتری کنید. نرم‌افزار Ansys به آسانی با سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فیزیکی مرتبط می‌شود و کارکرد سازه‌های پیچیده را، حتی با واقع‌گرایی بیشتر پیش‌بینی می‌کند. استفاده از ابزارهای ( FEA ) نرم‌افزار ANSYS در صنعت، به مهندسین کمک می‌کند تا سازه‌ها را به بهترین نحو ممکن طراحی کنند. با استفاده از این نرم‌افزار می‌توان جنبه‌های ساختاری هر سازه را پیش بینی کرد؛ از جمله : تجزیه و تحلیل استاتیکی غیر خطی که تنش‌ها و تغییر شکل‌ها را ایجاد می‌کند و تجزیه و تحلیل مدل که مشخص‌کننده ویژگی‌های لرزه‌ای است؛ از طریق پدیده‌های غیر خطی ناپایدار پیشرفته که شامل مواردی چون تاثیرات پویا و کنش مواد چندگانه می‌شود. نرم‌افزار Ansys در مهندسی مکانیک نیز کاربرد دارد. در دوره آموزشی نرم‌افزار ANSYS در مهندسی عمران، نحوه شبیه‌سازی اجزاء یا سازه‌هایی با هندسه خطی شامل خرپا و قاب، مدل‌هایی با هندسه صفحه­‌ای مانند صفحات تحت کشش و تیر فولادی و مدل‌هایی با هندسه حجمی مانند طاق بنایی و تیر بتنی بیان می­‌شود. همچنین روش انجام و مشاهده نتایج برای روش‌های تحلیلی مختلف شامل روش تحلیل استاتیکی خطی و غیر خطی، مودال و طیفی و تحلیل تاریخچه زمانی با هر دو رکورد شتاب و جابجایی آموزش داده خواهد شد. در انتها نیز مقدمه­‌ای بر روش ماکرو نویسی در نرم‌افزار ANSYS مطرح می­‌شود.

اهداف دوره

اشنایی با مدل‌سازی با انواع المان‌ها و مشخصات هندسی متداول در مهندسی ساختمان

محتوای دوره

   > مرور مختصر روش اجزای محدود، ویژگی‌های نرم‌افزار ANSYS، معرفی بخش‌های مختلف نرم‌افزار و مرور سریع کارکرد گزینه­‌های مختلف، معرفی گروه­‌های مختلف المانه‌ای کاربردی در نرم ‌فزار، هندسه‌های مختلف مدل‌های سازه­‌ای، نمایش نمونه­‌هایی از مدل‌سازی با ANSYS، توصیه‌ها

   > آموزش مدل‌سازی و تحلیل یک ورق با اتصال جوشی و اتصال پیچی با رفتار الاستیک و مشاهده تنش‌ها و کرنش‌ها و مقایسه نتایج آن‌ها با یکدیگر. ترسیم کانتور تنش‌ها، ترسیم نمودار تنش در یک مسیر مشخص

   > مدل‌سازی یک خرپای فلزی دو بعدی با المان Link  و تحلیل الاستیک و مشاهده نتایج شامل ترسیم دیاگرام نیروی محوری و تعیین تغییر شکل‌های گره­ی و عکس العمل­‌های تکیه‌گاهی

   > مدل‌سازی و تحلیل یک قاب دو بعدی الاستیک و تحلیل ثقلی و جانبی و مشاهده نتایج، شامل ترسیم دیاگرام لنگر و برش، تعیین تغییر شکل‌ها

   > محاسبه برش طبقه و برش پایه

   > مدل‌سازی یک تیر کنسولی I شکل با المان Shell، تحلیل با رفتار خطی ترسیم کانتور نتایج برای تنش‌ها و کرنش‌ها، برش زدن در مقطع تیر و استخراج نتایج

   > مدل‌سازی حجمی طاق بنایی با دو جرز، کار با ابزارهای ساخت حجم، تحلیل ثقلی و   جانبی، مشاهده نتایج، برش زدن در حجم برای مشاهده نتایج

   > مروری بر مدل‌های غیر خطی شبیه‌سازی مصالح

   > تحلیل تیر کنسولی فلزی با رفتار غیر خطی تحت بارگذاری تناوبی، استخراج نمودار نیرو تغییر مکان تیر

   > شبیه‌سازی یک تیر بتنی با میلگردهای کششی با رفتار غیر خطی و ترسیم نمودار نیرو – تغییر مکان، بحث روی اثر تغییرات پارامترهای مصالح بر رفتار غیر خطی تیر

   > شبیه‌سازی یک مدل سه طبقه قاب با استفاده از المان‌های جرم و فنر و انجام تحلیل مودال و طیفی و استخراج نتایج، تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی با رکوردهای شتاب و جابجایی یک زمین‌لرزه و مقایسه نتایج

   > مقدمه­‌ای بر ماکرو نویسی در نرم‌افزار ANSYS

شرایط شرکت کنندگان

دانشجویان و مهندسان عمران

مدت دوره

30 ساعت

قیمت دوره

550000 تومان