نرم‌ افزار Olga كه ابتدا توسط شركت Statoil در سال 1983 توسعه يافت مي‌تواند جريان چندفازي را كه يك پديده ديناميك است مدل‌سازي كند. شبكه‌ هاي خطوط لوله كه داراي تجهيزات فرآيندي مانند پمپ ، كمپرسور ، مبدل حرارتي ، تفكيك‌ كننده، شير، و … است به راحتي به صورت ديناميك قابل شبيه‌ سازي شدن هستند. خطوط لوله نفت، گاز، گاز ميعاني، همگرا يا واگرا به راحتي با نرم افزار Olga قابل مدل‌ سازي هستند.

معرفی دوره

نرم‌ افزار Olga كه ابتدا توسط شركت Statoil در سال 1983 توسعه يافت مي‌تواند جريان چندفازي را كه يك پديده ديناميك است مدل‌سازي كند. شبكه‌ هاي خطوط لوله كه داراي تجهيزات فرآيندي مانند پمپ ، كمپرسور ، مبدل حرارتي ، تفكيك‌ كننده، شير، و … است به راحتي به صورت ديناميك قابل شبيه‌ سازي شدن هستند. خطوط لوله نفت، گاز، گاز ميعاني، همگرا يا واگرا به راحتي با نرم افزار Olga قابل مدل‌ سازي هستند.

اهداف دوره

آشنایی با شبیه سازی و طراحي خظوط لوله

محتوای دوره

   > آشنایی کلی با محیط های GUI و O4W

   > شبیه سازی رفتار سیالات چندفازی در خطوط لوله

   > شبیه سازی رفتار سیالات در چاه های نفت و گاز

   > طراحی اولیه خطوط لوله

   > آشنایی با مراحل پیش بینی پدیده های گذرا در رفتارهای سیالات چند فازی

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان نفت، گاز و پتروشیمی

مدت دوره

20 ساعت

قیمت دوره

350000 تومان