در نسخه جدید SAFE عناصر چند بعدی طبق مدلسازی و ابزارهای ترسیم تصاویر معرفی شده‌اند .این برنامه تنها ابزار ضروری برای مدل‌سازی، تجزیه و تحلیل، طراحی و تفصیل سیستم‌ها و بنیادهای بتنی را در اختیار مهندسین طراح ساختمان قرار می‌دهد. . این مجموعه با بهره گیری از استانداردهای موجود در حوزه عملیاتی بودن طرح و خلاقیت آن امکانات تازه‌ای برای کاربران فراهم می‌کند. 

معرفی دوره

در نسخه جدید SAFE عناصر چند بعدی طبق مدلسازی و ابزارهای ترسیم تصاویر معرفی شده‌اند .این برنامه تنها ابزار ضروری برای مدل‌سازی، تجزیه و تحلیل، طراحی و تفصیل سیستم‌ها و بنیادهای بتنی را در اختیار مهندسین طراح ساختمان قرار می‌دهد. . این مجموعه با بهره گیری از استانداردهای موجود در حوزه عملیاتی بودن طرح و خلاقیت آن امکانات تازه‌ای برای کاربران فراهم می‌کند.  با وجود ابزارهای دقیق طراحی و یا استفاده از گزینه‌های اساسی به منظور فرآهم آوردن داده‌ها از CAD، صفحه گسترده و یا برنامه‌های پایگاه‌داده، مدل‌های مورد نیاز سریعاً و به صورتی موثر ارائه می‌شوند. ETABS گزینش گسترده‌ای از الگوها را برای اجرای سریع یک مدل جدید انجام می‌دهد. طی این مرحله ( الگوی مدل )، کاربران امکان مشخص کردن شبکه و فضاهای شبکه، تعداد استوری‌ها، بخش‌های سیستم پیش‌فرض سازه و بارهای یکنواخت را دارند. با ETABS  می‌توان مدل‌های تحلیلی را با دقت بسیار بالا‌ مشاهده و اصلاح کرد. نقشه ها و تصاویر قائم را در هر خط شبکه به صورت خودکار نمایش داد. ETABS  یک نرم‌افزار مخصوص جهت تحلیل و طراحی سازه‌های ساختمانی می‌باشد. قابلیت این نرم‌افزار جهت تحلیل و طراحی این نوع سازه‌ها جهت گیری شده‌اند. تمام المان‌های یک ساختمان برای برنامه شناخته شده هستند. پردازنده‌های طراحی برنامه بسیار کامل می‌باشد و تمام المان‌های ساختمان را می‌توان در این نرم‌افزار طراحی کرد. دوره آموزشی پیشرفته نرم افزار ETABS و SAFE  یک دوره جامع برای مهندسان عمرانی است که در زمینه طراحی و تحلیل سازه های بتنی و فولادی فعالیت می کنند.

اهداف دوره

دانش پژوهانی که این دوره را طی نمایند می توانند نقشه ها و اطلاعات فاز یک پروژه را کنترل نموده و بر اساس اطلاعات موجود و ضوابط حاکم . مهارت های ایجاد شده را بررسی و طراحی نموده و سیستم مناسب را انتخاب کنند و در نهایت نقشه های اجرایی و مدارک فنی مورد نیاز را تهیه نمایند.

محتوای دوره

 • نحوه کنترل و بررسی نقشه های فاز یک و استخراج اطلاعات مورد نیاز مدل سازی و تهیه جزئیات اعضاء غیر سازه ای
 • انواع سیستم های سازه ای مناسب و مدل سازی آنها در نرم افزار
 • تعریف انواع عوامل بار وارد بر سازه و ماهیت هر یک و محاسبات اولیه لرزه ای
 • تعیین شرایط مرزی سازه و تخمین ابعاد اولیه اعضاء و شرایط ویژه هر یک اعضاء
 • تعیین شرایط تکیه گاهی، انتخاب جهت بهینه و مناسب قرار گیری ستون ها
 • اصلاح آثار ناشی برخی رفتار های اعضاء بتنی مطابق مقررات ملی ساختمان ایران
 • معرفی دیوار های برشی به برنامه برای طراحی
 • بار گذاری اعضا مختلف با توجه به مقادیر محاسبه شده
 • تنظیمات نحلیل مدل، بررسی سازه از نظر کمی و کیفی، اطلاعات تحلیل و کنترل های مربوطه
 • طراحی و استخراج نتایج طراحی و بهینه یابی مقاطع و سعی و خطا در انتخاب بهینه اعضاء ( سازه فولادی و بتنی )
 • کنترل جابجایی نسبی طبقات مطابق استاندارد ۲۸۰۰
 • استخراج نتایج مورد استفاده از طراجی سازه به برنامه safe برای طراحی فونداسیون و مدل سازی آن و ویژگی ها و تحلیل و کنترل بلندشدگی فونداسیون
 • طراحی و استخراج نتایج ، آرماتور های مورد نیاز و بهینه یابی آنها و کنترل برش منگنه ای و استخراج مصالح مصرفی
 • جمع بندی نتایج طراحی و قضاوت پیرامون تناسب اعضاء طراحی شده و تهیه دفرچه محاسبات و اطلاعات طراحی سازه
 • آنالیز دینامیکی سازه
 • بررسی و کنترل نتایج استاتیکی
 • تعریف توابع ، حالت های طیف پاسخ مطابق نیاز سیستم سازه ای و ترکیبات بار دینامیکی ( طیفی )
 • تحلیل دینامیکی و استخراج نتایج تحلیل و هم پایه کردن پاسخ دینامیکی با استاتیکی مطابق استاندارد ایران
 • تنظیمات طراحی و طراحی بر مبنای آنالیز دینامیکی

شرایط شرکت کنندگان

دانشجویان و مهندسین عمران

مدت دوره

30 ساعت

قیمت دوره

450000 تومان