نرم افزار Saphir ساخت شركت Kappa در حدود 25 سال پيش توسعه يافت و به سرعت جاي خود را بازارهاي جهاني باز كرد. اين نرم‌افزار با ارائه مدل‌هاي تحليلي و عددي ورابط كاربري بسيار جذاب خود يكي از معتبرترين نرم‌افزارهاي تحليل چاه‌آزمايي به شمار مي‌آيد. اساس کار این نرم افزار بر پایه منحنی‌های مشتق فشار بر حسب زمان (منحنی‌های Bourdet) است. 

معرفی دوره

نرم افزار Saphir ساخت شركت Kappa در حدود 25 سال پيش توسعه يافت و به سرعت جاي خود را بازارهاي جهاني باز كرد. اين نرم‌افزار با ارائه مدل‌هاي تحليلي و عددي ورابط كاربري بسيار جذاب خود يكي از معتبرترين نرم‌افزارهاي تحليل چاه‌آزمايي به شمار مي‌آيد. اساس کار این نرم افزار بر پایه منحنی‌های مشتق فشار بر حسب زمان (منحنی‌های Bourdet) است. در 2700 شرکت نفتی از این نرم افزار برای تفسیر داده‌ها استفاده می‌شود.این نرم افزار قابلیت تحلیل و تفسیر داده‌ها در مخازنی با خصوصیات radial composite، multi phase، partial completion و یا حالت‌های متفاوت مخزن مانند چاه افقی، تخلخل دوگانه، تداخل چاه‌ها، فشار مرزی ثابت را نیز دارد.

اهداف دوره

آشنایی با چاه آزمایی توسط نرم افزار Saphir

محتوای دوره

   >معرفی چاه آزمایی

   >روش های چاه آزمایی

   >مدل های ریاضی چاه آزمایی

   >نمودار های چاه آزمایی

   >معرفی نرم افزار چاه آزمایی سفیر Saphir

   >تفسیر داده های چاه آزمایی

   >بررسی حالت تحلیلی

   >بررسی حالت عددی

   >تفسیر مثال های مختلف

   >تهیه گزارش

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان نفت، گاز و پتروشیمی

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

700000 تومان