اتوماسيون صنعتي به بهره گيري از رايانه ها بجاي متصديان انساني براي كنترل دستگاه ها و فرايندهاي صنعتي گفته ميشود. اتوماسيون يك گام فراتر از مكانيزه كردن است . مكانيزه كردن به معني فراهم كردن متصديان انساني با ابزار و دستگاه هايي است كه ايشان را براي انجام بهتر كارشان ياري ميرساند. نمايانترين و شناخته شده ترين بخش اتوماسيون صنعتي ربات هاي صنعتي هستند.

معرفی دوره

اتوماسيون صنعتي به بهره گيري از رايانه ها بجاي متصديان انساني براي كنترل دستگاه ها و فرايندهاي صنعتي گفته ميشود. اتوماسيون يك گام فراتر از مكانيزه كردن است . مكانيزه كردن به معني فراهم كردن متصديان انساني با ابزار و دستگاه هايي است كه ايشان را براي انجام بهتر كارشان ياري ميرساند. نمايانترين و شناخته شده ترين بخش اتوماسيون صنعتي ربات هاي صنعتي هستند.

   امروزه كاربرد اتوماسيون صنعتي و ابزار دقيق در صنايع و پروسه هاي مختلف صنعتي به وفور به چشم مي خورد . كنترل پروسه و سيستمهاي اندازه گيري پيچيده اي كه در صنايعي همچون نفت ، گاز ، پتروشيمي ، صنايع شيميايي ، صنايع غذايي ، صنايع خودرو سازي و غيره بكار مي آيد نيازمند ابزارالات بسيار دقيق و حساس مي باشند . پيشرفتهاي تكنيكي اخير در كنترل فرايند و اندازه گيري پارامترهاي مختلف صنعتي از قبيل فشار ، دما ، جريان و غيره باعث افزايش كيفيت محصولات و كاهش هزينه هاي توليد گرديده است .
در دوره PLC S7 I نحوه پیکربندی سخت افزاری PLCهای S7-300 بیان شده و سپس نحوه برنامه ریزی این PLCها نیز بیان می شود. در ضمن دوره، دانشجویان به طور عملی با PLCهای موجود کار نموده و به کمک سیمولاتورهای سخت افزاری متنوع، برنامه های خود را تست می نمایند.

اهداف دوره

آشنایی با اتوماسیون صنعتی

محتوای دوره

 • معرفي PLC هاي خانواده S7  و معرفي زير برنامه هاي STEP 7
 • شروع کار با STEP 7 و ايجاد پروژه
 •  پيکربندي سخت افزار با HWCONFIG
 •  تنظيم پارامتر هاي کارتهاي وردي خروجي و CPU
 • مطالب تکميلي در مورد استفاده از بلاک ها
 • برنامه نويسي وقفه ها
 • مديريت خطاها
 • PID کنترل
 • تنظیمات سنسورها و سیگنال های آنالوگ
 •  توپولوژي مختلف شبکه
 • تکنيک هاي دسترسي در شبکه
 • فيلد باس و لايه ها
 • شبکه MPI
 • شبکه پروفي باس
 •  تنظیمات سخت افزاری شبکه ها

شرایط شرکت کنندگان

دانشجویان و مهندسان برق

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

440000 تومان