شرکت کنندگان در پایان دوره با استاندارد و استاندارد سازی آشنا هستند و می توانند نکات و الزامات استانداردی در سفارش و کنترل کیفیت ماشین های الکتریکی را تعیین و بکار گیرند.  

معرفی دوره

شرکت کنندگان در پایان دوره با استاندارد و استاندارد سازی آشنا هستند و می توانند نکات و الزامات استانداردی در سفارش و کنترل کیفیت ماشین های الکتریکی را تعیین و بکار گیرند.  

اهداف دوره

سفارش و بکارگیری تجهیزات مناسب و با کیفیت

محتوای دوره

۱٫      اصول، اهداف، قواعد و انواع استاندارد و استاندارد سازی

۲٫      محتوای نشریه استاندارد فنی و چگونگی استفاده از متون استانداردی

۳٫      معرفی استانداردهای بین المللی ماشین های الکتریکی سری نشریه های IEC60072 و  ۶۰۰۳۴  IEC

۴٫      معرفی استانداردهای NMA MG1

شرایط شرکت کنندگان

کارشناسان و تکنیسین های مشاغل برق و خرید

مدت دوره

16 ساعت

قیمت دوره

480000 تومان