استانداردسازی، به فرایند ایجاد و اجرای استانداردها گفته می‌شود. هدف استانداردسازی بهبود سازگاری، امنیت و کیفیت می‌باشد. چهار تکنیک در استانداردسازی استفاده می‌شود.

معرفی دوره

استانداردسازی، به فرایند ایجاد و اجرای استانداردها گفته می‌شود. هدف استانداردسازی بهبود سازگاری، امنیت و کیفیت می‌باشد. چهار تکنیک در استانداردسازی استفاده می‌شود.

  • ساده‌سازی
  • کددهی
  • مهندسی مقدار
  • کنترل فرایند آماری

در طی انقلاب صنعتی، استانداردسازی نقش مهمی در سرعت پیشرفت تحولات داشت.

  • استانداردسازی پیچ‌ها و مهره‌ها و سایر گیره‌ها
  • استانداردسازی ولتاژ و بسامد الکتریکی
  • استانداردسازی ریل

اهداف دوره

بکارگیری استاندارد در فعالیت های کاری

محتوای دوره

۱٫      تاریخچه استاندارد سازی

۲٫      اصول و اهداف استاندارد

۳٫      گونه ها و سطوح استاندارد

۴٫      محتوای یک استاندارد، الزامات ، توصیه ها و مجوزهای استانداردی

۵٫      موسسات استانداردی معتبر جهانی، ملی، منطقه ای و صنعتی

شرایط شرکت کنندگان

کارشناسان و تکنیسین های مشاغل برقی

مدت دوره

8 ساعت

قیمت دوره

380000 تومان