راهنمای لوله کشی ساختمان برای انجام صحیح لوله کشی رعایت یک سری اصول در ساختمان الزامی است .لوله‌کشی آب سرد و گرم در ساختمان ازجمله مباحث تأسیساتی ساختمان است که در بهینه‌سازی مصرف آب و صرفه‌جویی نقش مؤثری دارد.

معرفی دوره

راهنمای لوله کشی ساختمان برای انجام صحیح لوله کشی رعایت یک سری اصول در ساختمان الزامی است .لوله‌کشی آب سرد و گرم در ساختمان ازجمله مباحث تأسیساتی ساختمان است که در بهینه‌سازی مصرف آب و صرفه‌جویی نقش مؤثری دارد. طبق  برآوردها  بخشی از آب مصرفی ساختمان‌ها در لوله‌ها هدر می‌رود که این موضوع بر روی قبوض پرداختی آب تأثیر خواهد گذاشت.

اهداف دوره

آشنایی با لوله کشی صحیح ساختمان

محتوای دوره

 • آشنایی با مفاهیم اولیه
 • آشنایی با فاضلاب
 • آشنایی با سایزینگ، جنس لوله، مسیر یابی و اصول اجرای لوله‌ها
 • نقشه‌کشی فاضلاب
 • آشنایی با روند تهیه نقشه فاضلاب‌های ساختمان‌های مختلف به همراه طریقه متره
 • آشنایی با سایزنگ، جنس و ضخامت ورق، و اصول اجرایی
 • نقشه‌کشی کانال‌های اگزاست و برگشت و رفت
 • آشنایی با طریقه نقشه‌کشی با فایل lsp تهیه شده به همراه طریقه متره
 • آشنایی با لوله‌های سرمایش و گرمایش طریقه سایزینگ، اجرا و….
 • آشنایی با اصول نقشه‌کشی لوله‌های سرمایش و گرمایش به همراه طریقه متره
 • آشنایی با محاسبه اصول اجرا وسایزینگ سیستم آب سرد و گرم مصرفی
 • طریقه رسم و مسیریابی در موتورخانه

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان مکانیک و سایرعلاقه‌مندان

مدت دوره

24ساعت

قیمت دوره

350000 تومان