سنجش از راه دور عبارت است از تشخیص و جمع‌آوری داده از فاصله دور. این تعریف محدوده بسیار وسیعی دارد اما آنچه که امروزه به عنوان سنجش از راه دور از آن یاد می‌شود، داده‌هایی هستند که از طریق انواع وسایل پرنده، از اشیاء، پدیده‌ها و عوارض، ثبت و ارسال شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. لذا با این مفهوم، سنجش از راه دور با اختراع هواپیما متولد شد و دستیابی بشر به فضا نیز این علم را دچار یک جهش بسیار بزرگ کرد.

معرفی دوره

سنجش از راه دور عبارت است از تشخیص و جمع‌آوری داده از فاصله دور. این تعریف محدوده بسیار وسیعی دارد اما آنچه که امروزه به عنوان سنجش از راه دور از آن یاد می‌شود، داده‌هایی هستند که از طریق انواع وسایل پرنده، از اشیاء، پدیده‌ها و عوارض، ثبت و ارسال شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. لذا با این مفهوم، سنجش از راه دور با اختراع هواپیما متولد شد و دستیابی بشر به فضا نیز این علم را دچار یک جهش بسیار بزرگ کرد. انقلاب دیجیتال و تحول در افزایش کارآیی انواع سنجنده‌ها نیز جهش بزرگ دیگری بود که در دو دهه اخیر این حوزه را متحول کرد. امروزه سنجش از دور با صنعت فضایی گره خورده است. در این علم با توجه به خصوصیات طیفی و الکترومغناطیسی مواد می‌توان به آنالیز این تصاویر پرداخت. علم سنجش از دور در بسیاری از رشته‌ها مانند زمین‌شناسی، معدن، کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و بسیاری دیگر از رشته‌ها کاربردهای فراوانی دارد.

اهداف دوره

توانایی تشخیص و جمع‌آوری داده از فاصله دور

محتوای دوره

 • مقدمه سنجش از راه دور
 • مزايا و کاربردها
 • انرژي الکترومغناطيس و اثر اتمسفر
 • منحني رفتار طيفي
 • سکوها و سنجنده ها
 • معرفی انواع ماهواره ها، سنجنده ها و تصاوير
 • معرفی خصوصيات و کاربردهای تصاوير
 • انواع قدرت تفکيک
 • مباني پردازش تصوير
 • پردازشهاي طيفي: هيستوگرام، تصحيحات راديومتريکي، فيلتر
 • محاسبات تصويري: شاخص های گياهي و …
 • انجام کار عملي روي تصوير
 • تصحيح هندسي دو بعدي
 • روشها: چند جمله ای ها، معادلات افاين، کانفورمال
 • نمونه برداری مجدد
 • معرفی و تعيين نقاط کنترل، گرهی و چک
 • ارزيابي دقت
 • نمونه کارعملي
 • تصحيح هندسي سه بعدي
 • روشها: مدلهای مداری ماهواره، مدلهای رشنال
 • تهيه تصاوير اورتو
 • ارزيابي دقت
 • نمونه کارعملي
 • طبقه بندي
 • مباني طبقه بندي
 • تعريف کلاسها
 • انواع طبقه بندي: نظارت شده و نشده
 • نمونه ها
 • مرحله تمريني
 • اعمال فيلتر
 • ارزيابي دقت

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان عمران و نقشه بردار

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

250000 تومان