با وجود گازها و غبارات قابل انفجار در برخی از مراکز صنعتی از قبیل صنایع نفت ، گاز،پتروشیمی،داروسازی،رنگ سازی،کارخانجات سیمان، صنایع شیمیایی ، خودروسازی ، جایگاه های سوخت، سیلو ها و معادن و ….. استفاده از تجهیزات الکتریکی می تواند خطرات و صدمات جبران ناپذیری را ایجاد نماید.به منظور جلوگیری از این حوادث می بایست تاسیسات و دستگاه هایی که در مناطق مستعد انفجار نصب می گردند 

معرفی دوره

با وجود گازها و غبارات قابل انفجار در برخی از مراکز صنعتی از قبیل صنایع نفت ، گاز،پتروشیمی،داروسازی،رنگ سازی،کارخانجات سیمان، صنایع شیمیایی ، خودروسازی ، جایگاه های سوخت، سیلو ها و معادن و ….. استفاده از تجهیزات الکتریکی می تواند خطرات و صدمات جبران ناپذیری را ایجاد نماید.به منظور جلوگیری از این حوادث می بایست تاسیسات و دستگاه هایی که در مناطق مستعد انفجار نصب می گردند به گونه ای طراحی و تولید و نصب شوند که تمهیدات حفاظتی لازم در برابر شوک الکتریکی ، جرقه ، پدیده شکست القایی و ….. در شرایط کارکرد معمولی یا وجود عیب برای آن ها اندیشیده شده باشد.به این گونه از تجهیزات اصطلاحاً تجهیزات ضد انفجار گفته می شود.  

اهداف دوره

کاهش حوادث ناشی از خطرات بکارگیری تجهیزات و ادوات الکتریکی در واحدهای عملیاتی صنایع نفت

محتوای دوره

۱٫      مناطق بالقوه خطرناک در تاسیسات نفتی

۲٫      معرفی استانداردهای بین المللی و شرکتی در زمینه پوشش های ضد انفجار

۳٫      ویژگی ها و موارد کاربرد پوشش های ضد انفجار

۴٫      موسسات کواهی دهنده برای پوشش های ضد انفجار

۵٫      بازرسی و نگهداشت پوشش های ضد انفجار

شرایط شرکت کنندگان

کارشناسان و تکنیسین های مشاغل برقی مرتبط

مدت دوره

16 ساعت

قیمت دوره

430000 تومان