در بسیاری از برنامه های تدوین شده توسط سازنده جهت کنترل کیفیت محصولات،از آزمون چشمی به عنوان اولین تست و یا در بعضی موارد به عنوان تنها متد ارزیابی بازرسی ،استفاده می شود. یافتن محل عیوب سطحی، بازرسی چشمی می تواند بعنوان تکنیک فوق العاده کنترل پروسه برای کمک در شناسایی مسائل و مشکلات مابعد ساخت بکار گرفته شود. آزمون چشمی روشی برای شناسایی نواقص و معایب سطحی می باشد.

معرفی دوره

در بسیاری از برنامه های تدوین شده توسط سازنده جهت کنترل کیفیت محصولات،از آزمون چشمی به عنوان اولین تست و یا در بعضی موارد به عنوان تنها متد ارزیابی بازرسی ،استفاده می شود. یافتن محل عیوب سطحی، بازرسی چشمی می تواند بعنوان تکنیک فوق العاده کنترل پروسه برای کمک در شناسایی مسائل و مشکلات مابعد ساخت بکار گرفته شود. آزمون چشمی روشی برای شناسایی نواقص و معایب سطحی می باشد.نتیجتا هر برنامه کنترل کیفیت که شامل بازرسی چشمی می باشد،باید محتوی یک سری آزمایشات متوالی انجام شده در طول تمام مراحل کاری در ساخت باشد.کشف و تعمیر این عیوب در زمان فوق،کاهش هزینه قابل توجهی را در بر خواهد داشت.بطوری که نشان داده شده است بسیاری از عیوبی که بعدها با روشهای تست پیشرفته تری کشف می شوند،با برنامه بازرسی چشمی قبل،حین و بعد از جوشکاری به راحتی قابل کشف می باشند.سازندگان فایده یک سیستم کیفیتی که بازرسی چشمی منظمی داشته است را بخوبی درک کرده اند.

اهداف دوره

آموزش، امتحان و صدور گواهينامه بين المللي دوره فوق مطابق با دستورالعمل SNT-TC-1A موسسه ASNT آمريکا با كاربرد جوشكاري ميباشد.

محتوای دوره

   >مزایا و محدودیت های بازرسی چشمی

   >آشنایی با انواع عیوب و روشهای رفع آن

   >اصول بازرسی چشمی قبل، حین و بعد از جوشکاری

   >آشنایی با تجهیزات و گیج های مرتبط با بازرسی

   >روشهای تهیه دستورالعمل نویسی و نقشه خوانی

   >طبقه بندی علائم مربوطه با معیارهای پذیرش

   >تکنیکهای ایجاد و تامین نور مناسب

   >تاثیر عوامل محیطی و فیزیولوژیکی

   >شرایط و وظایف بازرس

   >معیارهای پذیرش و ارزیابی نتایج مربوطه

   >نحوه ثبت گزارشات آشنایی با استانداردهای مربوط

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان جوش، مکانیک و عمران كارشناسان ، بازرسان ، پرسنل QC ، دستگاه نظارت و تمامي علاقه مندان به بازرسي و NDT

مدت دوره

40 ساعت

قیمت دوره

550000 تومان