دوره بازرسی جوش CWI سطح 1 و 2 مطابق با AWS QC-1 بر اساس سر فصلهاي بازرسي جوش موسسه جوشكاري آمريكا (استاندارد AWS-QC1) برگزار شده و براي كارشناسان ، بازرسان جوش، پرسنل كنترل كيفيت و دستگاه نظارت و همچنين متقاضيان شركت در امتحان و داشتن گواهينامه بازرس جوش تاييد صلاحيت شده ( AWS-CWI )

معرفی دوره

دوره بازرسی جوش CWI سطح 1 و 2 مطابق با AWS QC-1 بر اساس سر فصلهاي بازرسي جوش موسسه جوشكاري آمريكا (استاندارد AWS-QC1) برگزار شده و براي كارشناسان ، بازرسان جوش، پرسنل كنترل كيفيت و دستگاه نظارت و همچنين متقاضيان شركت در امتحان و داشتن گواهينامه بازرس جوش تاييد صلاحيت شده ( AWS-CWI )

اهداف دوره

آشنایی با سر فصلهاي بازرسي جوش موسسه جوشكاري آمريكا

محتوای دوره

واژه شناسی (Terminology)
• معرفی کدها و استانداردهای جوشکاری (API 1104,ASME Sec IX,AWS D1.1)
• مواد و متالوژی جوش(Material &welding metallurgy)
• مواد مصرفی در جوشکاری از قبیل انواع الکترودها، گازهای محافظ، فلاکس ها، سیم جوشها(Welding consumables)
• تستهای مخرب از قبیل آزمایش کشش، خمش، ضربه، ماکرو، شکست(Destructive testing)
• تستهای غیر مخرب از قبیل پرتونگاری صنعتی(RT) ، التراسونیک(UT)، مایعات نافذ (PT) و ذرات مغناطیسی (MT)
• فرآیندهای جوشکاری ذوبی و غیر ذوبی ازقبیلFW,RW,PAW,FCAW,GMAW,SAW,GTAW,SMAW
• فرآیندهای برشکاری حرارتی
• تهیه دستورالعمل های جوشکاری و تأییدیۀ آنها (WPS/PQR)
• نحوۀ تأیید صلاحیت جوشکاران و صدور گواهینامه جهت جوشکاران(WQT)
• علائم و نقشه خوانی در جوش(Weld symbols)
• عملیات حرارتی در جوش از قبیل پیشگرم و تنش زدائی (Heat Treatment)
• پیچیدگی و تنشهای پسماند در جوشکاری و نحوه کنترل آنها(Residual stress & Distortion)
• بررسی قابلیت جوش پذیری فولادها (Weld ability)
• عیوب جوش و نحوۀ رفع آنها
• عیوب جوش و محدودۀ پذیرش آنها طبق استانداردهای (AWS D1.1 Edition 2000) و (ISO 5817 Edition 2003)
• وظایف بازرس جوش(Duties of welding inspector)

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان مواد و متالوژی، مکانیک و سایر علاقه مندان

مدت دوره

50 ساعت

قیمت دوره

750000 تومان