بازرسی رنگ و پوشش ها : آشنایی با رنگ و پوشش های صنعتی و بررسی انواع آنها ، مواد اولیه رنگ ها ، روشهای خشک شدن رزین ها/ رنگ ها ، کنترل شرایط محیطی ، اثرات شرایط محیطی بر فرصت کاربردی و نگهداری رنگ ، کنترل آلودگی سطح ، آماده سازی سطوح فلزی قبل از رنگ آمیزی ، اندازه گیری عمق پروفیل و زبری سطح و …

معرفی دوره

بازرسی رنگ و پوشش ها : آشنایی با رنگ و پوشش های صنعتی و بررسی انواع آنها ، مواد اولیه رنگ ها ، روشهای خشک شدن رزین ها/ رنگ ها ، کنترل شرایط محیطی ، اثرات شرایط محیطی بر فرصت کاربردی و نگهداری رنگ ، کنترل آلودگی سطح ، آماده سازی سطوح فلزی قبل از رنگ آمیزی ، اندازه گیری عمق پروفیل و زبری سطح ، آماده سازی شیمیایی ، استاندارد سازی کیفت آب شستشو در آماده سازی سطح ، نحوه کنترل و نظارت بر اجرای رنگ و پوشش های صنعتی اهمیت تر کنندگی سطوح پایه توسط رنگ اعمالی ، تعیین ضخامت فیلم رنگ ، محدوده ضخامت پوشش ، شناخت پیستوله ، عیوب رنک آمیزی ، رنگ آمبزی فولاد گالوانیزه ، اصول و مقررات ایمنی در صنایع رنگ و رزین

اهداف دوره

آشنایی با رنگ و پوشش های صنعتی و بررسی انواع آنها

محتوای دوره

این مباحث شامل سه بخش می باشند :
الف – روش گزینش ، انتخاب صحیح و ارزیابی پوشش های صنعتی:
۱٫ ویژگی های ظاهری و فیزیکی رنگ های تر : تعیین درصد حجمی مواد جامد رنگ ،تعیین میزان یک ترکیب در رنگ تر ، توصیف ، اندازه گیری و تعیین فام رنگ ، ته نشینی رنگ و استاندارد های آن ، چگالی رنگ تر و استاندارد های کنترل آن ، گرانروی رنگ تر و استاندارد های کنترل آن ، دانه بندی رنگ و استانداردهای کنترل آن ، درجات توصیف وضعیت رنگ
۲٫ مقاومت مکانیکی فیلم خشک رنگ : دستورالعمل جهت تعیین زمان خشک شدن فیلم رنگ ، دستورالعمل اندازه گیری چسبندگی رنگ ، دستور العمل اندازه گیری سختی فیلم پوششهای رنگ ، تعیین مقاومت رنگ در مقابل ضربه ناگهانی (آزمایش سقوط وزنه ) ، تعیین میزان یک ترکیب در فیلم خشک رنگ : آزمایش خمش ، تست سایش ، تست خراش
۳٫ مقاومت فیلم خشک رنگ در محیط های خورنده : آزمایش محیط خورنده و نحوه آماده سازی ورق های فلزی برای آزمایش ، آزمون پاشش مه نمکی (salt sparay) ، مقاومت پوشش ها در مقابل نفوذ آب در محیطی با رطوبت ۱۰۰%
۴٫ تعیین کمی ترکیبات موجود در فرمولاسیون رنگ : بررسی های کمی ترکیبات موجود در رنگ ، آزمایش تعیین میزان مواد غیر فرار وارنیش ها ، آزمایش میزان مواد فرار پوشش ها ، تعیین در صد پیگمان در رنگهای نوع حلال آلی ، دستورالعمل برای تشخیص قدرت محو کنندگی فیلم رنگ
۵٫ بررسی های اپتیکی رنگ
۶٫ بررسی های اقتصادی رنگ
ب – بررسی جامع عیوب رنگ ، شامل توصیف ، بررسی دلائل ایجاد و روش های پیشگیری و ترمیم عیوب  بانضمام ارائه فیلم و تصاویر رنگی مستند در زمینه عیوب مختلف رنگ و پوشش های صنعتی
ج – آشنایی با پوشش های نوین : نانو پوشش ها : خواص ، روش های تولید و کاربرد ها ، پوشش های کامپوزیتی

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان مواد و متالوژی، مکانیک و سایر علاقه مندان

مدت دوره

40 ساعت

قیمت دوره

500000 تومان