امروزه بصورت گسترده ­ای از روش­ های شبیه سازی عددی در تحلیل­ ها و طراحی­ های ژئوتکنیکی استفاده می­شود. این روش­ ها بخصوص بدلیل توانایی که در شبیه­ سازی توام رفتارهای خطی و غیرخطی دارند، اخیرا مورد توجه مهندسان و پژوهشگران این عرصه قرار گرفته­ اند. علاوه بر این، ارائه نرم­ افزارهای کامپیوتری با الگوی عددی که انعطاف­ پذیری زیادی در ساخت و تحلیل شرایط هندسی گوناگون دارند، 

معرفی دوره

امروزه بصورت گسترده ­ای از روش­ های شبیه سازی عددی در تحلیل­ ها و طراحی­ های ژئوتکنیکی استفاده می­شود. این روش­ ها بخصوص بدلیل توانایی که در شبیه­ سازی توام رفتارهای خطی و غیرخطی دارند، اخیرا مورد توجه مهندسان و پژوهشگران این عرصه قرار گرفته­ اند. علاوه بر این، ارائه نرم­ افزارهای کامپیوتری با الگوی عددی که انعطاف­ پذیری زیادی در ساخت و تحلیل شرایط هندسی گوناگون دارند، شرایط را برای کاربرد این روش ­ها در طراحی­ های پیچیده فراهم کرده است. Flac 2D یا همان Fast Lagrangian Analysis of Continua یکی از نرم­ افزارهای محبوب مهندسان و پژوهشگران ژئوتکنیک و از جمله محصولات کمپانی آمریکایی Itasca می­باشد. Flac 2D یک الگوی دوبعدی برای مدل­سازی دارد. همچنین، معادلات بکار رفته در این نرم ­افزار از نوع روش عددی تفاضل محدود (FDM) می­باشد. روش کلی Flac 2D برای تحلیل شامل تقسیم ­بندی هندسه محیط به اجزا کوچکتر و با خصوصیات عددی یکسان و حل معادله دیفرانسیل مربوط به هر جزء تا رسیدن به تعادل نسبی است.

اهداف دوره

آشنایی با روش­ های شبیه سازی عددی در تحلیل­ ها و طراحی­ های ژئوتکنیکی

محتوای دوره

 • راهنمايي نصب و راه اندازي FLAC
 • معرفي قابليتها و کاربردهاي نرم افزار FLAC دو بعدی
 • استراتژي مدلسازي در FLAC
 • اصطلاحات و شرايط قراردادي در نرم افزار FLAC
 • تعريف فضاي مدلسازي و ساخت هندسه مدل
 • مدلهاي رفتاري و تخصيص خصوصيات به مدل
 • شرايط مرزي و اوليه در مدل سازی با FLAC
 • بارگذاريهاي استاتيکي در نرم افزار
 • تحليل مدل و بررسي سناريوي تاييد مدل
 • مشاهده خروجيهای نرم افزار FLAC 2D
 • مدلسازي سطوح لغزش
 • سطح آب زيرزميني و فشار آب حفره اي

شرایط شرکت کنندگان

دانشجویان و مهندسین عمران

مدت دوره

16 ساعت

قیمت دوره

500000 تومان