نرم افزار FLAC یا همان (Fast Lagrangian analysis of continua) یک کد مدلسازی عددی محیط پیوسته دوبعدی و سه بعدی محصول شرکت Itasca است که می تواند در بسیاری از مسائل ژئومکانیکی، عمرانی و معدنی استفاده شود

معرفی دوره

نرم افزار FLAC یا همان (Fast Lagrangian analysis of continua) یک کد مدلسازی عددی محیط پیوسته دوبعدی و سه بعدی محصول شرکت Itasca است که می تواند در بسیاری از مسائل ژئومکانیکی، عمرانی و معدنی استفاده شود.

FLAC رفتار سازه های احداث شده در خاک، سنگ و دیگر مواد را که ممکن است رفتار غیر خطی از خود نشان دهند نیز مدل می کند. محیط مورد نظر از کنار هم قرار گرفتن یک سری المان ها ایجاد شده، که هندسه آن ها توسط کاربر قابل تنظیم می باشد. هر المان بر اساس رفتار خطی یا غیر خطی که از قبل تعیین شده عمل می کند.دکتر پیتر کاندل اولین بار FLAC را در سال ۱۹۸۶ ابداع کرد. این برنامه برای محاسبات سریعِ مدل های حاوی چند هزار المان طراحی شده است

اهداف دوره

 

محتوای دوره

 • بخش اول: المانهاي سازه اي
  • المان تير
  • المان کابل
  • المان راکبولت
  • المان شمع
  • المان لاينينگ
  • اعضاي تکيه گاهي در FLAC
  • مدلسازي نيلينگ و شاتکريت در نرم افزار FLAC

  بخش دوم: مدلسازي پيشرفته

  • زبان برنامه نويسي Fish در FLAC
  • مثالهاي کاربردي

  بخش سوم: مثالهاي کاربردي

  • مدلسازي سطوح شيرواني در ّFLAC
  • مدلسازي تونل باحفاري چند مرحله اي در نرم افزار FLAC

  بخش چهارم: مدلسازي ديناميکي

  • استراتژي تحليل ديناميکي در FLAC 2D
  • مش بندي و ميرايي درمدل
  • شرايط مرزبندي
  • بارگذاري هارمونيک در نرم افزار FLAC
  • بارگذاري شتابنگاشت
  • تحليل مدل در FLAC
  • فشارآب حفره اي
  • مثالهاي کاربردي در نرم افزار

شرایط شرکت کنندگان

دانشجویان و مهندسین عمران

مدت دوره

30 ساعت

قیمت دوره

400000 تومان