FLAC توسط زبان FLASHحمایت می‌شود. به وسیله این زبان کاربر می‌تواند برنامه‌ها و توابع مورد نظر خود را برای افزایش کارآیی FLAC به آن بیفزاید. از این برنامه همچنین برای تحلیل و طراحی در مهندسی معدن و ساختارهای زیرزمینی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این برنامه روش حل معادلات جابجایی، امکان تحلیل شکست و ریزش را که پدیده مهمی در معدنکاری می‌باشد فراهم می‌سازد.

معرفی دوره

FLAC توسط زبان FLASHحمایت می‌شود. به وسیله این زبان کاربر می‌تواند برنامه‌ها و توابع مورد نظر خود را برای افزایش کارآیی FLAC به آن بیفزاید. از این برنامه همچنین برای تحلیل و طراحی در مهندسی معدن و ساختارهای زیرزمینی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این برنامه روش حل معادلات جابجایی، امکان تحلیل شکست و ریزش را که پدیده مهمی در معدنکاری می‌باشد فراهم می‌سازد.

چند مورد از کاربردهای نرم‌افزار FLAC در پروژه‌های کاربردی

 • تحلیل پایداری شیب در معادن روباز
 • بررسی نشست حاصل از حفر تونل‌های کم عمق در مناطق شهری
 • تاثیر روش بازکردن تونل بر پایداری آن
 • طراحی کارگاه‌های جبه کار طولانی در معادن زیرزمینی

اهداف دوره

آشنایی کامل با نحوه مدلسازی در نرم‌افزار FLAC3D برای فضاهای زیرزمینی و شیروانی و پی سطحی و شمع – نحوه حفاری تونل‌های مختلف کوچک مقطع و بزرگ مقطع – نحوه محاسبه گام پیشروی برای تونل‌ها و اجرای حفاري‌های چند مرحله‏اي – ارائه سیتم نگهداری مناسب برای تونل مورد نظر – نحوه محاسبه نمودار ممان نیرو برای بررسی سیستم نگهداری پیشنهاد شده – بررسی نشست سطح زمين در محيط‏هاي شهري در اثر حفاري سازه‌های زیرزمینی

محتوای دوره

 • مروری بر دوره مقدماتی آموزش FLAC 3D
 • نحوه ی بارگذاری آب به مدل و بررسی دستورات مربوط به آن در نرم افزار FLAC 3D
 • تحلیل یک سد خاکی در برابر جریان آب با استفاده از نرم افزار FLAC 3D
 • بارگذاری دینامیکی در نرم افزار FLAC و بررسی دستورات مربوطه در استفاده از نرم افزار FLAC 3D
 • تحلیل یک سد خاکی تحت بار زلزله در FLAC-3d
 • نحوه ی استفاده از ورودی و خروجی ها در نرم افزار Seismosignal به منظور استفاده در نرم افزار FLAC
 • نحوه ی استفاده از ورودی و خروجی ها در نرم افزارMATLAB
 • جمع بندی و رفع اشکال در نرم افزار FLAC 3D

شرایط شرکت کنندگان

دانشجویان و مهندسان رشته های مکانیک سنگ، معدن، زمین شناسی مهندسی، عمران و رشته های مرتبط ماتتد مهندسی نفت

مدت دوره

16 ساعت

قیمت دوره

500000 تومان