تست آلتراسونیک (UT) یا فراصوتی یکی از روشهای تست های غیر مخرب میباشد که عمدتاً جهت تشخیص عیوب داخلی مواد، قطعات و سازه ها استفاده میگردد. محدوده شنوایی انسان، امواج صوتی با فرکانس بین ۲۰ هرتز تا ۲۰ کیلو هرتز بوده و این در صورتی است که فرکانس مورد استفاده در تست فلزات، سرامیک ها، شیشه، کامپوزیت و دیگر مواد مهندسی، به روش آلتراسونیک بین ۰/۵ تا ۲۵ مگاهرتز میباشد.

معرفی دوره

تست آلتراسونیک (UT) یا فراصوتی یکی از روشهای تست های غیر مخرب میباشد که عمدتاً جهت تشخیص عیوب داخلی مواد، قطعات و سازه ها استفاده میگردد. محدوده شنوایی انسان، امواج صوتی با فرکانس بین ۲۰ هرتز تا ۲۰ کیلو هرتز بوده و این در صورتی است که فرکانس مورد استفاده در تست فلزات، سرامیک ها، شیشه، کامپوزیت و دیگر مواد مهندسی، به روش آلتراسونیک بین ۰/۵ تا ۲۵ مگاهرتز میباشد.

اهداف دوره

اين دوره مطابق با سر فصلهاي التراسونيك مندرج درSNT-TC-1A در سطوحI و II و با كاربردجوشكاري برگزارمی شود.

محتوای دوره

   > محدودیت و مزایای این روش

   > معرفی انواع تجهیزات آلتراسونیک

   > معرفی روشهای مختلف تست آلتراسونیک و مقایسه آنها

   > تغییر ماهیت امواج و زوایای بحرانی آنها

   > روشهای مختلف کالیبراسیون – انواع مختلف پروبها و خصوصیات آنها

   > تعیین حساسیت، زاویه و ایندکس پروب

   > محاسبات مربوط به موقعیت عیوب

   > استانداردهای مرتبط با بازرسی به این روش

   > آشنائی با کلیه عیوب جوش و نحوه نمایش آنها

   > ارزیابی و تفسیر پالسها تهیه گزارش نهایی

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان جوش،مکانیک و عمران وبراي كارشناسان، بازرسان، پرسنل QC، دستگاه نظارت و تمامي افراد علاقمند و مرتبط با آزمايشهاي غيرمخرب

مدت دوره

56 ساعت

قیمت دوره

1250000 تومان