تست ذرات مغناطیسی (Magnetic Particle Test) یا به اختصار MT به همراه تست مایعات نافذ، برای تست عیوب سطحی و زیر سطحی در جوش ها کاربرد فراوان دارد. در مورد مواد فرومغناطیسی، روش تست ذرات مغناطیسی به خاطر قابلیت آن در پیدا کردن عیوب زیر سطحی که به سطح راه پیدا نکرده اند ترجیح داده می شود به خاطر وجود این مزیت نسبت به تست مایعات نافذ، برای تمام مواد فرو مغناطیسی استفاده از تست ذرات مغناطیسی روش مرسومی می باشد.

معرفی دوره

تست ذرات مغناطیسی (Magnetic Particle Test) یا به اختصار MT به همراه تست مایعات نافذ، برای تست عیوب سطحی و زیر سطحی در جوش ها کاربرد فراوان دارد. در مورد مواد فرومغناطیسی، روش تست ذرات مغناطیسی به خاطر قابلیت آن در پیدا کردن عیوب زیر سطحی که به سطح راه پیدا نکرده اند ترجیح داده می شود به خاطر وجود این مزیت نسبت به تست مایعات نافذ، برای تمام مواد فرو مغناطیسی استفاده از تست ذرات مغناطیسی روش مرسومی می باشد.

اهداف دوره

اين دوره مطابق با سر فصلها و الزامات ذرات مغناطيسي سطح II مندرج در SNT-TC-1A برگزار می شود.

محتوای دوره

   > محدودیت و مزایای این روش

   > آشنایی با اصول تئوری مغناطیس و اصطلاحات آن

   > معرفی انواع تجهیزات ایجاد میدان

   > معرفی روشهای مختلف مغناطیس نمودن قطعات

   > تاثیر ناپیوستگی ها در میدان های مغناطیسی

   > انواع مواد مصرفی و تجهیزات لازم

   > نحوه از بین بردن میدان پسماند در قطعه

   > نحوه تشکیل علائم بر روی سطح قطعه

   > استانداردهای مرتبط با بازرسی به این روش

   > آشنایی با کلیه عیوب سطحی و نحوه نمایش علائم

   > ارزیابی و تفسیر علائم تهیه گزارش نهایی

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان جوش،مکانیک و عمران و براي كارشناسان ،‌بازرسان ، پرسنل QC ، دستگاه نظارت و تمامي افراد علاقمندان و مرتبط با آزمايشهاي غير مخرب

مدت دوره

30 ساعت

قیمت دوره

650000 تومان