يكي از روشهاي تشخيص ناپيوستگي ها ياعيوب سطحي در فلزات، بازرسي PT يا مايع نافذ مي باشد. بازرسي به روش PT يكي از معمول ترين روش هاي آزمايش هاي غيرمخرب بشمار مي آيد كه با مهارت و هزينه كمي نسبت به ساير آزمايش هاي غيرمخرب مي توان آن را انجام داد. سطح قطعه تست با استفاده از يك محلول نافذ از نوع مرئي (Visible) يا فلورسنت پوشيده مي شود…

معرفی دوره

يكي از روشهاي تشخيص ناپيوستگي ها ياعيوب سطحي در فلزات، بازرسي PT يا مايع نافذ مي باشد. بازرسي به روش PT يكي از معمول ترين روش هاي آزمايش هاي غيرمخرب بشمار مي آيد كه با مهارت و هزينه كمي نسبت به ساير آزمايش هاي غيرمخرب مي توان آن را انجام داد. سطح قطعه تست با استفاده از يك محلول نافذ از نوع مرئي (Visible) يا فلورسنت پوشيده مي شود. مايع نافذ اضافي از روي سطح قطعه زدوده شده و سپس ماده ظاهر ساز (Developer) اعمال مي شود. مايع نافذ داخل عيوب سطحي توسط ماده ظاهر ساز به سطح قطعه كشيده مي شود. چنانچه مايع نافذ از نوع مرئي بكار رود ، ايجاد اختلاف رنگ زمينه روي سطح قطعه بصورت موضعي ، تشخيص محل عيوب را ممكن مي سازد. در مايعات نافذ از نوع فلورسنت از لامپ فرابنفش جهت مشاهد نشانه هاي عيوب استفاده مي شود.

اهداف دوره

آشنایی با سر فصلها و الزامات روشهاي مايعات نافذ سطح II مندرج در SNT-TC-1A

محتوای دوره

   > مروري بر روشهاي آزمونهاي غير مخرب و SNT-TC-1A

   > محدوديتها و مزيتهاي تست مايعات نافذ

   > تاريخچه مايعات نافذ

   > معرفي آلودگي ها در تست مايعات نافذ و روشهاي تميز كاري

   > خصوصيات مايع نافذ ، نحوه كاربرد و انواع ‌آن

   > خصوصيات ماده ظهور ، نحوه كاربرد و انواع آن

   > انواع امولسيفاير و نحوه كاربرد آن

   > معرفي سيستمهاي قابل حمل و ايستگاهي در تست مايعات نافذ

   > معرفي black light در تست فلورسنت و لامپ UV

   > آشنايي با فرآيندهاي توليد و عيوب مرتبط

   >  نكات ايمني در تست مايعات نافذ

   > موارد كنترلي در تست مايعات نافذ

   > گزارش نويسي در تست مايعات نافذ

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان جوش،مکانیک و عمران وبراي كارشناسان، بازرسان، پرسنل QC، دستگاه نظارت و تمامي افراد علاقمند و مرتبط با آزمايشهاي غيرمخرب

مدت دوره

30 ساعت

قیمت دوره

650000 تومان