کد دوره عنوان دوره آموزشی مدت دوره ها (ساعت) شروع دوره 
 PM-01 آشنایی با تجهیزات اصلی مکانیکی 30 تماس بگیرید 02632567441
PM-02 آشنایی با ماشین آلات سیالاتی 30 تماس بگیرید 02632567441
PM-03 رسم فنی و نقشه خوانی فنی 16 تماس بگیرید 02632567441
PM-04 اصول نصب، تلرانس ها و تطابق 16 تماس بگیرید 02632567441
PM-05 اصول نگهداری و تعمیرات و روشهای آن 16 تماس بگیرید 02632567441
PM-06 آشنایی با انواع کمپرسورها، اصول کار کرد و نت آنها 30 تماس بگیرید 02632567441
PM-07 آشنایی با انواع پمپ های صنعتی، اصول و نت آنها 30 تماس بگیرید 02632567441
PM-08 آشنایی با انواع توربین های بخاری و نت آنها 30 تماس بگیرید 02632567441
PM-09 آشنایی با انواع توربین های گازی و نت آنها 30 تماس بگیرید 02632567441
PM-10 آشنایی با انواع شیرآلات صنعتی 16 تماس بگیرید 02632567441
PM-11 آشنایی با اصول و انواع یاتاقانها(ژورنال و بلبرینگ و رولربيرينگ‌ها) و مشکلات و نت آنها 30 تماس بگیرید 02632567441
PM-12 اصول روانکاری در نت 16 تماس بگیرید 02632567441
PM-13 نت با آنالیز روغن (سطح I) 16 تماس بگیرید 02632567441
PM-14 نت با آنالیز روغن (سطح II) 16 تماس بگیرید 02632567441
PM-15 كاربرد ارتعاشات در تحليل وضعيت ماشين‌ها (سطح I ) 16 تماس بگیرید 02632567441
PM-16 عيب‌يابي با ارتعاشات در ماشين‌هاي دوار و اجزاي آن (سطح II ) 16 تماس بگیرید 02632567441
PM-17 تحليل سيگنالهاي ارتعاشي در عملكرد ماشین ها (سطح III ) 16 تماس بگیرید 02632567441
PM-18 الاينمنت ماشين‌آلات و تجهيزات (سطح I ) 16 تماس بگیرید 02632567441
PM-19 الاينمنت ماشين‌آلات (سطح II ) 16 تماس بگیرید 02632567441
PM-20 بالانس تجهيزات دوار 16 تماس بگیرید 02632567441