نرم افزار Tekla یک نرم افزار مدل سازی ساختمان است که سازه هایی متشکل از مواد ساختمانی گوناگون مثل فلز و بتن را مدل سازی می کند. با استفاده از Tekla طراحان ساختمان و مهندسین می توانند یک ساختمان و اجزایش را با استفاده از مدل سازی 3 بعدی طراحی کنند , طرح های 2بعدی را ایجاد کنند و به اطلاعات ساختمانی دست یابند. 

معرفی دوره

نرم افزار FLAC یا همان (Fast Lagrangian analysis of continua) یک کد مدلسازی عددی محیط پیوسته دوبعدی و سه بعدی محصول شرکت Itasca است که می تواند در بسیاری از مسائل ژئومکانیکی، عمرانی و معدنی استفاده شود.

نرم افزار Tekla یک نرم افزار مدل سازی ساختمان است که سازه هایی متشکل از مواد ساختمانی گوناگون مثل فلز و بتن را مدل سازی می کند. با استفاده از Tekla طراحان ساختمان و مهندسین می توانند یک ساختمان و اجزایش را با استفاده از مدل سازی 3 بعدی طراحی کنند , طرح های 2بعدی را ایجاد کنند و به اطلاعات ساختمانی دست یابند. با استفاده از این نرم افزار می توان طرح سازه های بتنی و جزئیات مربوط به آن را پیش بینی کرد. این نرم افزار در ایجاد و مدیریت مدل های ساختمانی سه بعدی به کاربران کمک می کند و در طول فرآیند ایجاد تصویر کلی تا بنا کردن ساختمان , راهنمای آن هاست. این برنامه مدل های بزرگ با امکان استفاده ی همزمان چندین کاربر را پشتیبانی می کند. نرم افزار Tekla  در طراحی ساختمانی برای پروژه های گوناگون در سرتاسر جهان قابل استفاده است و مهندسین از این نرم افزار برای مدلسازی استادیوم ها , سازه های ساحلی , تاسیسات , کارخانه ها , ساختمان های مسکونی , پل ها و آسمان خراش ها , استفاده می کنند. روند دوره آموزشی نرم افزار Tekla  بدین ترتیب است که ابتدا بر اساس نقشه های سازه ای که طراحی شده و نقشه های آن در فرمت اتوکد موجود است، قطعات به صورت سه بعدی ترسیم می گردند و سپس مرحله به مرحله پروژه تکمیل می شود.

اهداف دوره

آشنایی با تهیه نقشه های سه بعدی سازه بتنی

محتوای دوره

  • آشنایی با نرم افزار
  • مدلسازی ۳بعدی اعضای بتنی شامل تیر، ستون ، دال ، فونداسیون ودیوار .
  • آرماتوربندی در محیط ۳بعدی به روش Basic وبا استفاده از Component های پیش فرض
  • روش تهیه کادر وTitle Block براساس مشخصات پروژه
  • تهیه نقشه های ۲بعدی قالب بندی شامل پلان ، نما ، مقطع . اندازه گذاری
  • تهیه نقشه آرماتور بندی ، پوزبندی وتهیه جزئیات
  • روش تهیه جدول آرماتور وجدول مقادیر به صورت هوشمند از مدل ۳بعدی
  • تهیه پرینت وپلات وخروجی به محیط Auto CAD

شرایط شرکت کنندگان

دانشجویان و مهندسین عمران

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

450000 تومان