مخازن استوانه ای ذخیره سوخت و فرآورده های نفتی به طور گسترده در پالایشگاه ها، مراکز استخراج و انبار و انتقال نفت، پورت های واردات و صادرات نفت، نیروگاه ها و… استفاده می شوند. صاعقه یکی از پدیده های زیبا و جذاب ولی در عین حال مخرب و زیان بار است. با توجه به قدرتی که این پدیده از آن برخوردار است یقیناً صدمات و زیانهای بسیاری را به طبیعت و مصنوعات دست بشر چه از لحاظ مالی و چه جانبی وارد می آورد. 

معرفی دوره

مخازن استوانه ای ذخیره سوخت و فرآورده های نفتی به طور گسترده در پالایشگاه ها، مراکز استخراج و انبار و انتقال نفت، پورت های واردات و صادرات نفت، نیروگاه ها و… استفاده می شوند. صاعقه یکی از پدیده های زیبا و جذاب ولی در عین حال مخرب و زیان بار است. با توجه به قدرتی که این پدیده از آن برخوردار است یقیناً صدمات و زیانهای بسیاری را به طبیعت و مصنوعات دست بشر چه از لحاظ مالی و چه جانبی وارد می آورد. لذا شناخت این پدیده ضروری و روشهاي مقابله با آن و جلوگیری از اثرات آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.یادآوری نکاتی از فیزیک الکتریسیته- قانون جاذبه یا دافعه بارهای الکتریکی یا قانون ” کولمب ”:  بارهای همنام یکدیگر را دفع و بار های غیر همنام یکدیگر را جذب میکنند .- میدان الکتریکی بین دو سطح با بار مختلف العلامه به صورت یکنواخت بوده و در سطوح با پستی و بلندی یا دارای نقاط تیز دارای چگالی متفاوت ( در اطراف نقاط تیز بیشتر ) می باشد .  

اهداف دوره

کاهش حوادث ناشی از برخورد صاعقه و سایر جریان های الکتریکی ناخواسته بر مخازن انبارش نفت از طریق آشنایی کارکنان مشاغل مرتبط با خطرات بالقوه این پدیده ها در بروز آتش سوزی و راه های عملی و اجرایی و نیز تجهیزات در پیشگیری از آن

محتوای دوره

۱٫      انواع مخزن انبارش نفت نصب شده بر روی زمین

۲٫      شبکه زمین مخازن

۳٫      پدیده موج ضربه اصلی و فرعی صاغقه و خطرات مولفه های آن ها بر روی مخازن

۴٫      جریان های سرگردان و الکتریسیته ساکن در مخازن و خطرات بالقوه مرتبط

۵٫      آخرین الزامات و توصیه های استانداردی

۶٫       تجهیزات مرتبط و نکات اجرایی

۷٫      بازرسی دوره ای و نگهداشت

شرایط شرکت کنندگان

کارشناسان و تکنیسین های مشاغل برقی مرتبط و ایمنی

مدت دوره

16 ساعت

قیمت دوره

430000 تومان