نرم‌افزار Weltest 200 از قوی‌ترین نرم‌افزارهای چاه‌آزمایی به شمار می‌آید که توانسته است با ترکیب تکنیک‌های چاه‌آزمایی تحليلي و عددی به طرز قابل توجهی توانایی مهندسان را جهت آنالیز چاه‌آزمایی افزایش دهد. این نرم افزار يك بسته چاه آزمایی عددي كامل بوده كه جنبه هاي Weltest 100 را با يك شبيه ساز عددي تركيب نموده است.

معرفی دوره

نرم‌افزار Weltest 200 از قوی‌ترین نرم‌افزارهای چاه‌آزمایی به شمار می‌آید که توانسته است با ترکیب تکنیک‌های چاه‌آزمایی تحليلي و عددی به طرز قابل توجهی توانایی مهندسان را جهت آنالیز چاه‌آزمایی افزایش دهد. این نرم افزار يك بسته چاه آزمایی عددي كامل بوده كه جنبه هاي Weltest 100 را با يك شبيه ساز عددي تركيب نموده است. نرم‌افزار Weltest 200 داراي جنبه هاي وسيعي مي باشد كه عبارتند از: 1.ساخت تبادل تصويري هندسي مخزن 2.توصيف خواص سازند بوسيله لايه و ناحيه 3. انجام چاه آزمائي هاي وسيع 4. دادن خروجي هايي كه قابل دسترسي براي برنامه هاي ديگر نظير FloViz مي‌باشد. از ره‌آورد هاي اين روش مي‌توان به قابليت انعطاف، توليد اتوماتيك گريد، سهولت در گريد بندي اشاره نمود. نرم‌افزار Weltest200 از روش گريدبندي ابداعي به نام PEBI كه در آن سلولهاي چند ضلعي بكار گرفته مي‌شود، استفاده مي‌كند.

اهداف دوره

ایجاد مهارت عملی در کاربری فعال نرم‌افزار Weltest 200

محتوای دوره

> وارد سازی اطلاعات

> آنالیز کلاسیک

> آماده سازی اطلاعات به صورت گروهی

> چاه آزمایی عددی

> شبکه بندی PEBI

> مدل های تخلخل دوگانه

> چاههای شکافدار هیدرولیکی

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان نفت، گاز و پتروشیمی

مدت دوره

20 ساعت

قیمت دوره

550000 تومان