یکی از مهم ترین کاربردهای امواج فرا صوت در شستشوی آلتراسونیک است. برای این کار قطعه مورد نظر برای شستشو در مایعی که معمولاً آب است، غوطه ور می‌کنند. مایعی که قطعه در آن غوطه ور است با فرکانس و شدت بسیار بالایی به ارتعاش در می‌آید و این ارتعاشات منجر به مرتعش شدن قطعه درون مایع شده و آلودگی‌ها را از آن جدا می‌کند.

معرفی دوره

یکی از مهم ترین کاربردهای امواج فرا صوت در شستشوی آلتراسونیک است. برای این کار قطعه مورد نظر برای شستشو در مایعی که معمولاً آب است، غوطه ور می‌کنند. مایعی که قطعه در آن غوطه ور است با فرکانس و شدت بسیار بالایی به ارتعاش در می‌آید و این ارتعاشات منجر به مرتعش شدن قطعه درون مایع شده و آلودگی‌ها را از آن جدا می‌کند. هم چنین به منظور اتصال قطعات پلاستیکی، پلاستیکی به فلزات و به طور کل، جوش و اتصال مواد غیر هم جنس از امواج فرا صوت استفاده می‌شود. در این نوع جوشکاری با قرار دادن قطعات در معرض حرکت ارتعاشی با فرکانس ثابت حرارت داده می‌شوند و به هم متصل می‌شوند و یا به اصطلاح جوش می‌خورند.

اهداف دوره

آشنایی با آلتراسونيك اتصالات

محتوای دوره

   > تشريح فلر وانواع آن

   > تشريح مسائل پس زدن وجدا شدن شعله از فلر وچگونگي كنترل آن

   > مساله دود زايي فلر

   > كنترل دود ومحاسبه ميزان بخار

   > تشريح دليل استفاده از گاز پرج ومحاسبه مقدار مورد نياز

   > تشريح خصوصيات گاز فلر

   > بررسي Criteria

   > محاسبه ارتفاع فلر

   > بررسي وتحليل Contingency هاي مختلف

   > تشريح معادلات

   > تشريح مدهاي مختلف

   > طراحي شبكه پيچيده فلر پالايشگاهي و پتروشيمي

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان جوش،مکانیک،عمران و سایر علاقه مندان

مدت دوره

30 ساعت

قیمت دوره

375000 تومان