نرم افزار SDRmap جهت تهیه نقشه های رقومی حاصل از اطلاعات مستقیم زمیني بکار می رود. نرم افزار SDR map با نام کامل SDR MAPPING & DESIGN به سفارش شرکت ژاپنی سوکیا که در گذشته با نام شرکت سوکیشا فعالیت می نمود جهت تخلیه اطلاعات و پردازش اطلاعات و ترسیم نقشه برای دوربینهای شرکت سفارش داده شده است و از نرم افزار های قدیمی در زمینه نقشه برداری می باشد.

معرفی دوره

نرم افزار SDRmap جهت تهیه نقشه های رقومی حاصل از اطلاعات مستقیم زمیني بکار می رود. نرم افزار SDR map با نام کامل SDR MAPPING & DESIGN به سفارش شرکت ژاپنی سوکیا که در گذشته با نام شرکت سوکیشا فعالیت می نمود جهت تخلیه اطلاعات و پردازش اطلاعات و ترسیم نقشه برای دوربینهای شرکت سفارش داده شده است و از نرم افزار های قدیمی در زمینه نقشه برداری می باشد.

اهداف دوره

آشنایی با نرم افزار SDRmap

محتوای دوره

  •  کلیات و مفاهیم
  • ایجاد JOB  و پیکربندی نرم افزار SDRmap
  •  وارد کردن اطلاعات و ویرایش های مورد نیاز در نرم افزار SDRmap
  •  ترسیم عوارض و ابزارهای گرافیکی
  • تولید منحنی میزان
  •  شیت بندی و ارائه خروجی با فرمت dxf
  •  ویرایش نهایی نقشه ها در محیط نرم افزار Autocad
  •  برخی قابلیت های سودمند نرم افزار

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان عمران و معماری و مهندسان نقشه بردار

مدت دوره

20 ساعت

قیمت دوره

450000 تومان