در این دوره جدید ترین فریم ورک تحت وب مایکروسافــت معرفـی و چگونگی ایجاد یک وب سایت در آن پرداخته خواهد شد. ایجاد برنامه های کاربردی ASP.NET MVC با استفاده از ابزار ها و تکنولوژی های NET Framework 4.5. آموزش داده می شود. تمرکز این دوره برروی شیوه کد نویسی در جهت افزایش کارایی و انعطاف پذیری برنامه است. معرفی و مقایسه ASP.NET MVC و ASP.NET FORM وزمان استفاده از هر یک از این شیوه ها ارائه می شود.

معرفی دوره

در این دوره جدید ترین فریم ورک تحت وب مایکروسافــت معرفـی و چگونگی ایجاد یک وب سایت در آن پرداخته خواهد شد. ایجاد برنامه های کاربردی ASP.NET MVC با استفاده از ابزار ها و تکنولوژی های NET Framework 4.5. آموزش داده می شود. تمرکز این دوره برروی شیوه کد نویسی در جهت افزایش کارایی و انعطاف پذیری برنامه است. معرفی و مقایسه ASP.NET MVC و ASP.NET FORM وزمان استفاده از هر یک از این شیوه ها ارائه می شود.برای درک بهتر مطالب یک پروژه در طی دوره پیاده سازی می شود. با معرفی ASP.NET MVC 3 و Wizard هایی که برای کار با آن به Visual Studio 2010 اضافه شد پروسه برنامه نویسی ASP.NET MVC بسیار آسان و سریع شده است، تا حدی که اگر دیتابیس از قبل طراحی شده باشد تکمیل برنامه نویسی یک پروژه با حدود 10 جدول در بانک اطلاعاتی بیشتر از یکی دو ساعت زمان نخواهد گرفت.

اهداف دوره

 • توانایی ایجاد برنامه های کاربردی ASP.NET MVC با استفاده از ابزار ها و تکنولوژی های NET Framework 4.5.

محتوای دوره

 • آشنایی با ملزومات زبان C#‎ برای ASP.NET MVC
 • آشنایی و کار با Entity Framework
 • شروع کار با ASP.NET MVC
 • کار با Controller ها
 • View ها
 • آشنایی با Razor View Engine
 • کار با Model و Scaffolding
 • استفاده از روش Database First در Entity Framework
 • استفاده از روش CodeFirst در Entity Framework
 • فرم ها و HTML Helper ها
 • حاشیه نویسی داده ها (Data Annotation) و اعتبارسنجی مقادیر ورودی
 • برقراری امنیت در برنامه و تعیین سطوح دسترسی
 • پروژه عملی سیستم مدیریت محتوا (CMS)

شرایط شرکت کنندگان

پیش نیازهای این دوره عبارتند از:
• آشنایی با HTML
• آشنایی با مقدمات زبان C#‎
• آشنایی با مفاهیم ASP.NET
• آشنایی با مفاهیم SQL Server (ازجمله طراحی وایجادجداول، دستورات Insert,Update,Delete,Select)

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

450000 تومان