این دوره برای آن دسته از برنامه نویسان وب طراحی شده که پس گذراندن دوره “برنامه نویسی Web با استفاده از C#‎ و ASP.NET” ، و یا داشتن دانش برنامه نویسی ASP.NET از قبل، به دنبال ارتقاء دانش خود در زمینه برنامه نویسی Web هستند.

معرفی دوره

این دوره برای آن دسته از برنامه نویسان وب طراحی شده که پس گذراندن دوره “برنامه نویسی Web با استفاده از C#‎ و ASP.NET” ، و یا داشتن دانش برنامه نویسی ASP.NET از قبل، به دنبال ارتقاء دانش خود در زمینه برنامه نویسی Web هستند.

اهداف دوره

 • ارتقاء دانش در زمینه برنامه نویسی Web

محتوای دوره

 • آموزش HTML 5 و CSS 3 و نحوه کاربرد آن در ASP.NET
 • آموزش jQuery و کاربرد آن در ASP.NET
 • مباحث Caching
 • آشنایی با Bootstrap 3 و کاربرد آن در برنامه نویسی نویسی وب
 • ایجاد و استفاده از Web Service ها
 • آموزش JavaScript و تکنیک های Ajax
 • بررسی عمقی ASP.NET Ajax و کاربرد آن
 • URL Mapping و URL Routing در ASP.NET
 • بررسی کامل نحوه برقراری امنیت با استفاده از Forms Authentication
 • آشنایی و نحوه کاربرد Membership و Membership API
 • آشنایی و نحوه کاربر Authorization و Role ها در ASP.NET

شرایط شرکت کنندگان

• آشنایی با مفاهیم مقدماتی ASP.NET
• آشنایی با دستورات پایه زبان #C

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

450000 تومان