امروزه توتال استیشن ها پرکاربرد ترین و ساده ترین دستگاه های نقشه برداری در ایران و سرار دنیا می باشند، توتال استیشن ها دستگاههای پیشرفته ای از تلفیق طولیاب با تئودولیت میباشند که با قابلیت نمایش آنی مختصات نقاط بسیاری از مشکلات روش های طول وزاویه ی قدیمی را رفع نموده است …

معرفی دوره

امروزه توتال استیشن ها پرکاربرد ترین و ساده ترین دستگاه های نقشه برداری در ایران و سرار دنیا می باشند، توتال استیشن ها دستگاههای پیشرفته ای از تلفیق طولیاب با تئودولیت میباشند که با قابلیت نمایش آنی مختصات نقاط بسیاری از مشکلات روش های طول وزاویه ی قدیمی را رفع نموده است . این دستگاه ها با برنامه های متنوع داخلی بسیار ، از جمله برنامه ی برداشت ( Surveying ) ، پیــاده کردن Setting out ، ایستـگاه آزاد ( Free station ) ، ارتفاع غیر قــابل دسترس نقطه ی غیر قابل ایستگاه گذاری و . . . مشکلات محاسباتی سنگین و طولانی را برای کاربرد های خاص در نقشه برداری حل کرده است . دوربین های نقشه برداری توتال استیشن، همانطور که از اسمشان مشخص است(توتال استیشن یعنی ایستگاه جامع) دارای قابلیتهای فراوان و کاملی جهت استفاده در انواع لوکیشن های نقشه برداری است.با ظهور این دوربین ها عملیات فیزیکی طاقت فرسا و بعضا بسیار خطرناک نقشه برداری صحرایی تا حدود زیادی آسان و کمتر شده و از طرفی نیز، با توجه به قابلیتهای دیجیتال این نوع دوربین ها، حجم محاسبات نیز کاهش چشمگیری یافته است. از این رو، در آموزش نحوه استفاده از آنها به ذکر موارد کاربردی و رایج بسنده خواهیم کرد و با آموزش پایه ای و نگاه کلی ، زمینه را برای یادگیری دیگر قابلیت های دوربین توسط اوپراتور فراهم خواهیم نمود.

اهداف دوره

آشنایی با نقشه برداري به کمک Total station

محتوای دوره

  • آشنايي با طولياب هاي الکترونيکي و مکانيزم اندازه گيري طول
  • مروري بر قابليت هاي دستگاه توتال استيشن
  • استقرار دستگاه و انجام تنظيمات اوليه
  • ايجاد Job جهت ذخيره سازي داده (Data)
  • معرفي ايستگاه هاي مختصات دار به دستگاه
  • برداشت٬ ترفيع ٬ پياده کردن٬
  • اندازه گيري طول بين دو ايستگاه نشانه روي(طول اتصال)٬ اندازه گيري ارتفاع يک ساختمان يا يک برج
  • تعيين مساحت و …
  • انتقال داده از دستگاه توتال استيشن به کامپيوتر با استفاده از نرم افزار

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان عمران و معماری و مهندسان نقشه بردار

مدت دوره

20 ساعت

قیمت دوره

430000 تومان