Access از مجموعه برنامه های بسته نرم افزاری office ، یک نرم افزار ساده برای کار با پایگاه داده است. 

معرفی دوره

Access از مجموعه برنامه های بسته نرم افزاری office ، یک نرم افزار ساده برای کار با پایگاه داده است. با استفاده از این برنامه می توانید پایگاه داده ساده تا حرفه ای را ایجاد کرده و به راحتی اطلاعات خود را مدیریت و استفاده نمایید .

اهداف دوره

  • آشنایی با نرم افزار اکسس

محتوای دوره

  • اصول طراحی بانک اطلاعاتی
  • پرس و جوهای پیشرفته
  • دستورهای SQL
  • طراحی پیشرفته فرم
  • ماکروها
  • مجوزهای دسترسی
  • ACCDE

شرایط شرکت کنندگان

تمامی علاقه مندان

مدت دوره

12 ساعت

قیمت دوره

190000 تومان