یکی از تغییرات مهم در ویرایش 92 از مبحث 10اضافه شدن بخش طراحی اتصالات از قبل تائید شده یا Prequalified Connection است که می تواند مهندسین طراح را در انتخاب صحیح نوع اتصال به کار گرفته در اتصال گیردار تیر به ستون کمک سازد. 

معرفی دوره

یکی از تغییرات مهم در ویرایش 92 از مبحث 10اضافه شدن بخش طراحی اتصالات از قبل تائید شده یا Prequalified Connection است که می تواند مهندسین طراح را در انتخاب صحیح نوع اتصال به کار گرفته در اتصال گیردار تیر به ستون کمک سازد. با توجه به لازم الاجرا بودن به کار بردن بخش طرح لرزه ای طبق ویرایش 92 مبحث دهم و ضرورت آشنا شدن مهندسان محاسب کشور با چگونگی طرح این نوع از اتصالات داشتن مهارت در طراحی اتصالات لازم می باشد.

اهداف دوره

 

محتوای دوره

  • معرفی انواع جوش ها و انواع اتصالات پیچ و مهره
  • شرح رفتار و محاسبه ظرفیت اتصالات جوشی و پیچی
  • شرح جامع طراحی اتصالات سازه بر اساس روش حدی ( LRFD ) شامل ضوابط کلی آیین نامه و ضوابط طرح لرزه ای
  • طراحی انواع اتصالات مفصلی
  • معرفی انواع اتصالات گیردار تیر به ستون و ضوابط طراحی لرزه ای آنها
  • طراحی کف ستون های گیردار و مفصلی ( Base Plates )
  • طراحی انواع اتصالات مهاربندها
  • طراحی وصله ستونها
  • طراحی وصله تیرها
  • طراحی اتصالات فلنجی

شرایط شرکت کنندگان

دانشجویان و مهندسین عمران

مدت دوره

30 ساعت

قیمت دوره

500000 تومان