مدرک (MCITP (Microsoft Certified IT Professional گواهینامه تخصصی مهندسی شبکه های مایکروسافت مبتنی بر ویندوز Windows Server 2008 است.مدرک MCITP یعنـی داشتـن تخصص در مهندسی شبکه‌های مایکروسافت. چنانچه افراد بتوانند موفق به اخذ این مدرک شوند ، مهـارت های لازم را در ویندوز سرور 2008 پیدا خواهند کرد و آنگاه می توانند در بازارکار، در عناوین شغلی مدیریت شبـکه ، مدیریت IT ، مدیریت امنیـت شبکه و بالاخره طراحـی شبـکه، مشغول به کار شوند.

معرفی دوره

مدرک (MCITP (Microsoft Certified IT Professional گواهینامه تخصصی مهندسی شبکه های مایکروسافت مبتنی بر ویندوز Windows Server 2008 است.مدرک MCITP یعنـی داشتـن تخصص در مهندسی شبکه‌های مایکروسافت. چنانچه افراد بتوانند موفق به اخذ این مدرک شوند ، مهـارت های لازم را در ویندوز سرور 2008 پیدا خواهند کرد و آنگاه می توانند در بازارکار، در عناوین شغلی مدیریت شبـکه ، مدیریت IT ، مدیریت امنیـت شبکه و بالاخره طراحـی شبـکه، مشغول به کار شوند. در ایـن دوره افـراد با کلیه جزئیـات مربوط به دسترسی کاربـران درون شبکه، شناخت نیازهای یک شبکه به سرویسهای مختلف، طراحی یک شبکه، مدیریت آن و در نتیجه رفع اشکالات مختلفی که در نحوه عملکرد سرویس ها یا ارتباطات درون شبکه ای و برون شبکه ای ایجاد می شود ،آشنـا می شونـد. در واقع به طور خلاصه می‌توان گفت، این مدرک به افرادی اعطاء خواهد شد که توانایی کارکردن بـصورت حرفه‌ای با سرویس هایـی مثل Terminal Service , SharePoint ,IIS , Clustering , DNS , DHCP Active Directory , RRAS و … را داشته باشند. دوره جامع مهندسی شبکه های مایکروسافتی شامل 5 دوره زير می باشد: • Windows Server 2008 Active Directory, Configuring (70-640) • Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring (70-642) • Windows Server 2008 Applications Infrastructure, Configuring (70-643) • Windows 7, Configuring (70-680) • Windows Server 2008, Enterprise Administrator (70-647

اهداف دوره

  • آموزش مهندسین و متخصصین شبكه به منظور انجام كارها و عملیات روزانه ، مستمر و روتین در شبكه هاى مایكروسافت، آموزش مهندسین و متخصصین شبكه به منظور طراحى زیرساختهاى شبكه هاى مبتنى بر Windows Server 2008 و در نهایت عیب یابى و Troubleshooting شبكه هاى مذكور

محتوای دوره

محتواى دوره   MCITP: Server Administrator

 

(Windows Server 2008 Network Infrastructure (Exam 70-642

(Windows Server 2008 Active Directory (Exam 70-640

(Windows Server 2008 Server Administrator (Exam 70-646

 

محتوای دوره MCITP: Enterprise Administrator

 

(Administering and Maintaining Windows 7 (70-680

(Windows Server 2008, Enterprise Administrator (70-647

(Windows Server 2008 Active Directory Configuring (70-640

(Windows Server 2008 Network Infrastructure Configuring  (۷۰-۶۴۲

(Windows Server 2008 Applications Infrastructure Configuring (70-643

شرایط شرکت کنندگان

مهندسین و متخصصین شبكه پيش نياز : +Network

مدت دوره

230 ساعت

قیمت دوره

1850000 تومان