در این دوره، نحوه ساخت بانک‌های اطلاعات مکانی در محیط نرم‌افزار ArcGIS آموزش داده خواهد شد. نحوه خطاگیری و ساخت توپولوژی برای نقشه‌های موجود در محیط GIS و یا نقشه‌های تهیه شده در محیط AutoCAD به تفصیل آموزش داده می‌شود. پس از تسلط فراگیران بر نحوه ساخت، ویرایش و رفع خطاها در یک نقشه، فراگیران با برخی از آنالیزهای کاربردی و مهم که در تمامی رشته‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد آشنا می‌شوند…

معرفی دوره

در این دوره، نحوه ساخت بانک‌های اطلاعات مکانی در محیط نرم‌افزار ArcGIS آموزش داده خواهد شد. نحوه خطاگیری و ساخت توپولوژی برای نقشه‌های موجود در محیط GIS و یا نقشه‌های تهیه شده در محیط AutoCAD به تفصیل آموزش داده می‌شود. پس از تسلط فراگیران بر نحوه ساخت، ویرایش و رفع خطاها در یک نقشه، فراگیران با برخی از آنالیزهای کاربردی و مهم که در تمامی رشته‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد آشنا می‌شوند. برنامه جانبی 3D Analysis یکی دیگر از سر فصل‌های آموزشی این دوره می‌باشد. نحوه سه بعدی کردن منطقه و نقشه‌های مربوط به آن یکی دیگر از آنالیزهای کاربردی GIS در بسیاری از گرایشهای تحصیلی می‌باشد.

اهداف دوره

در این دوره شرکت کنندگان با برنامه های جانبی در نرم افزار Arc GIS آشنا خواهند شد.

محتوای دوره

  • تشریح و تحلیل EXTENTION  ها و سایر اطلاعات مورد لزوم جهت انجام پروژه های کاربردی به همراه تمرینات عملی
  • برنامه جانبی  Spatial Analyst در Arc GIS
  • (یادگیری GIS از طریق انجام پروژه های مکان یابی به صورت کاملا کاربردی با داده های استاندارد ESRI )
  • کار با ۳D Analyst
  • ایجاد  Topology
  • آشنایی با برنامه های جانبی Analyst Network  در Arc GIS
  • ایجاد انیمیشن
  • آشنایی و کار با برنامه جانبی ARC SCANآشنایی با محیط کاری ARC Globe
  • کار با هیدرولوژی در Arc GIS

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان عمران، نقشه بردار، منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسان جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

380000 تومان