برنامه Matlab يك زبان با كارايي بالا براي محاسبات فني است كه محاسبات ، ترسيمات وبرنامه نويسي را در يك محيط كاربري ساده كه مسائل و راه حل ها با علائم آشناي رياضي بيان ميشوند را انجام مي دهد . 

معرفی دوره

برنامه Matlab يك زبان با كارايي بالا براي محاسبات فني است كه محاسبات ، ترسيمات وبرنامه نويسي را در يك محيط كاربري ساده كه مسائل و راه حل ها با علائم آشناي رياضي بيان ميشوند را انجام مي دهد . استفاده هاي معمول از Matlab موارد زير را شامل مي شود: رياضي و محاسبات ، توسعه الگوريتم ، دريافت داده ها ، مدل سازي ، شبيه سازي و نمونه سازي اوليه ، تحليل داده ها ، پويش و ترسيمات ، تصوير سازي علمي ومهندسي ، توسعه برنامه هاي كاربردي،وشامل محيط كاربري گرافيكي .Matlab در اصل براي فراهم كردن دسترسي آسان به برنامه Matrix كه بوسيله پروژه LINPACK و EISPACK توسعه داده شده است ، نوشته شده است

اهداف دوره

آشنایی با برنامه نویسی با Matlab

محتوای دوره

  • بهینه سازه یک جرثقیل سقفی
  • محاسبه تنش دریک تیر خمیده
  • طراحی یک سیستم تعلیق برای یک کاربرد خاص
  • برنامه‌ای برای طراحی فنرهای تحت کشش
  • برنامه‌ای برای محاسبه وارد برپیچ‌های نامنظم قرار گرفته برروی یک سازه

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان مکانیک،نفت،شیمی و سایر علاقه مندان

مدت دوره

24ساعت

قیمت دوره

450000 تومان