میتوان از مجموعه دانسته هاي تكنولوژي جريان تك فاز و چند فازي در قالب نرم افزار براي شبيه سازي دقيق و موثر جريان در خطوط لوله استفاده كرد.

معرفی دوره

میتوان از مجموعه دانسته هاي تكنولوژي جريان تك فاز و چند فازي در قالب نرم افزار براي شبيه سازي دقيق و موثر جريان در خطوط لوله استفاده كرد. PIPESYS با قابليت هاي فراوان در مدلسازي دقيق هيدروليك خطوط لوله چنين نرم افزاري است. PIPESYS پس از نصب به صورت جزئي از نرم افزار HYSYS درآمده و به قابليت هاي اين نرم افزار مانند بانك داده هاي مواد و خواص سيال دسترسي دارد.

اهداف دوره

توانایی انجام شبيه سازي دقيق و موثر جريان در خطوط لوله

محتوای دوره

۱) مدل‌سازی دقيق و تفصيلی جريان‌های تک فاز و چند فاز.
۲) محاسبه جزئيات پروفيل دما و فشار برای خطوط لوله ای كه از زمين‌های ناهموار، چه در خشكی و چه در فلات قاره دريايی عبور می‌كنند.
۳) محاسبه فشار از ابتدای خط به انتها يا برعكس. مدلسازی اثرات تجهيزات داخل خط مانند ايستگاه‌های تقويت فشار گاز و تلمبه خانه‌ها، گرم‌كن، خنک‌كن، رگلاتورها و اتصالات شامل شيرآلات و زانويی.

شرایط شرکت کنندگان

دانشجویان و مهندسان مکانیک

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

450000 تومان