کاربردهای ECLIPSE 100 با توجه به قابلیت های گسترده و فراوان آن نسبت به سایر نرم افزارهای شبیه ساز مشابه بسیار زیاد است به طوری که می توان گفت به یک استاندارد جهانی تبدیل گردیده است. این نرم افزار ساخت شرکت Schlumberger بوده و از روش اختلافات محدود در حل مسائل بهره می گیرد.نرم افزار Eclipse 100نرم افزار شبیه ساز نفت سیاه (Black oil) مخزن است که در آن فرض بر این است که سیال مخزن از نفت، گاز محلول و آب تشکیل شده است و نفت مخزن و گاز محلول به هر نسبت با هم امتزاج پذیرند.

معرفی دوره

کاربردهای ECLIPSE 100 با توجه به قابلیت های گسترده و فراوان آن نسبت به سایر نرم افزارهای شبیه ساز مشابه بسیار زیاد است به طوری که می توان گفت به یک استاندارد جهانی تبدیل گردیده است. این نرم افزار ساخت شرکت Schlumberger بوده و از روش اختلافات محدود در حل مسائل بهره می گیرد.نرم افزار Eclipse 100نرم افزار شبیه ساز نفت سیاه (Black oil) مخزن است که در آن فرض بر این است که سیال مخزن از نفت، گاز محلول و آب تشکیل شده است و نفت مخزن و گاز محلول به هر نسبت با هم امتزاج پذیرند.

اهداف دوره

انجام عملیات شبیه سازی تمامی انواع مخازن با هر درجه پیچیدگی ساختمانی و یا زمین شناختی و یا نوع سیال

محتوای دوره

> درک چگونگی عملکرد شبیه سازها

> چگونگی تعریف ژئومتری های block-center و corner-point

> تعریف خواص سنگ و سیالات مخزن

> تعریف سفره های آبی

> درک ساختار فایلی Eclipse

> درک قوانین فایل های ورودی

> تعیین و ویرایش فایلهای ورودی و خروجی

> ساخت و اجرای چندین مدل

> آنالیز داده ها از طریق سایر نرم افزارها

>*توجه: استفاده از این دوره به دانشجویانی که درس مخزن ۱ را گذرانده و یا در حال گذراندن هستند پیشنهاد می گردد.

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان نفت، گاز و پتروشیمی

مدت دوره

20 ساعت

قیمت دوره

600000 تومان