شبیه سازی مخازن به روش ترکیبی با ECLIPSE 300 ( به انضمام شبیه سازی سیالات مخزن به کمک PVTi ) از ECLIPSE 300 زمانی استفاده می شود که رفتار هیدروکربن ها به صورت میعانی(condensate) و یا نفت تبخیری (volatile oil) باشد.نرم افزار ECLIPSE 300 علاوه بر داشتن ویژگی ها و توانمندی های ECLIPSE 100 می تواند از معادلات حالت و یا نسبت های تعادلی وابسته به فشار نیز در حل مسائل بهره گیرد.

معرفی دوره

شبیه سازی مخازن به روش ترکیبی با ECLIPSE 300 ( به انضمام شبیه سازی سیالات مخزن به کمک PVTi ) از ECLIPSE 300 زمانی استفاده می شود که رفتار هیدروکربن ها به صورت میعانی(condensate) و یا نفت تبخیری (volatile oil) باشد.نرم افزار ECLIPSE 300 علاوه بر داشتن ویژگی ها و توانمندی های ECLIPSE 100 می تواند از معادلات حالت و یا نسبت های تعادلی وابسته به فشار نیز در حل مسائل بهره گیرد. این دوره با معرفی و استفاده از نرم افزار PVTi آغاز می گردد و پس از آشنایی با نحوه ایجاد فایل PVT ، چگونگی شبیه سازی توسط ECLIPSE 300 مورد بحث قرار می گیرد. نرم افزار PVTi در واقع پکیجی بر اساس معادلات حالت می باشد که به منظور ایجاد اطلاعات PVT از اطلاعات آزمایشگاهی سیالات مخزن تهیه شده است. در این نرم افزار امکان انتخاب چندین معادله حالت، استفاده از معادلات مختلف برای ویسکوزیته و نیز امکان tune نمودن معادلات با داده های آزمایشگاهی وجود دارد.

اهداف دوره

آشنایی با شبیه سازی مخازن به روش ترکیبی با ECLIPSE 300 ( به انضمام شبیه سازی سیالات مخزن به کمک PVTi )

محتوای دوره

   > تفاوت مدل های black oil و compositional

   > اجزاء ، معادلات حالت ، محاسبات فلش

   > (نمودار فازی، نمودار سه گانه، تفکیک و جداسازی اجزاء،رگراسیون، خروجی به Eclipse)

از PVTi به Eclipse 300

   > آزمایشات PVTi

   > استفاده از نمودارهای سه گانه

   > امتزاج پذیری (and multiple contact first contact )

   > محاسبات فلش

   > مچ نمودن ویسکوزیته Eclipse 300

   > از Eclipse 100 به Eclipse 300

   > تفاوت های Eclipse 100 و Eclipse 300

   > بخش های مختلف Eclipse 300

   > گزارشات مربوط به convergence

   > تراوایی های نسبی نفت و گاز شبه بحرانی (near critical)

   > سیستم های گاز – آب

   > شبیه سازی تزریق CO2

   > مطالعات موردی

   > اجزاء، معادلات حالت، محاسبات فلش

   > نمودار فازی، نمودار سه گانه

   > تفکیک و جداسازی اجزاء

   > فیت نمودن یک معادله حالت توسط رگراسیون و تهیه فایل خروجی برای Eclipse

   > بخش های مختلف برنامه

   > شبیه سازی آزمایشات انبساط در حجم ثابت و ترکیب ثابت (CCV, CCE)

   > شبیه سازی انبساط تدریجی و swelling test

   > شبیه سازی فرآیند های امتزاجی

   > مچ نمودن ویسکوزیته

   > پیش بینی ایجاد هیدرات

   > پیش بینی ایجاد واکس و آسفالتین

   > پیش بینی ایجاد Scale

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان نفت، گاز و پتروشیمی

مدت دوره

20 ساعت

قیمت دوره

650000 تومان