مدارشکن نوعی کلید خودکار است که برای محافظت از یک مدار الکتریکی در مقابل خطرات ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه طراحی شده‌است. برعکس فیوز که یک بار عمل کرده و پس از آن باید تعویض شود، مدارشکن می‌تواند مجدداً (به طور خودکار یا دستی) وارد مدار شود. مدارشکن‌ها در اندازه‌های مختلفی ساخته می‌شوند و می‌توانند از یک کلید کوچک مورد استفاده در یک منزل تا یک کلید بزرگ که برای محافظت مدارهای ولتاژ بالا و تغذیه یک شهر به کار می‌رود متفاوت باشند. 

معرفی دوره

مدارشکن نوعی کلید خودکار است که برای محافظت از یک مدار الکتریکی در مقابل خطرات ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه طراحی شده‌است. برعکس فیوز که یک بار عمل کرده و پس از آن باید تعویض شود، مدارشکن می‌تواند مجدداً (به طور خودکار یا دستی) وارد مدار شود. مدارشکن‌ها در اندازه‌های مختلفی ساخته می‌شوند و می‌توانند از یک کلید کوچک مورد استفاده در یک منزل تا یک کلید بزرگ که برای محافظت مدارهای ولتاژ بالا و تغذیه یک شهر به کار می‌رود متفاوت باشند. مدارشکن‌ها در جریان‌ها بالا معمولاً با تجهیزات پیلوت برای تشخیص خطا و اعمال دستور برای باز شدن کنتاکت‌ها تجهیز شده‌اند. در این مدارشکن‌ها انرژی لازم برای باز شدن کنتاکت‌ها معمولاً به وسیله یک باتری خارجی تامین می‌شود گرچه در برخی از مدارشکن‌ها ولتاژ بالا، مدارشکن‌ها به وسیله ترانسفورماتورجریان، رله‌های حفاظتی و یک کنترل کننده داخلی توان کامل می‌شوند. از مدارشکن‌های فشار ضعیف ممکن است به طور مستقیم در تجهیزات الکتریکی یا در پنل‌های مخصوص استفاده شود. تصویر روبه رو قسمت‌های مختلف یک مدارشکن فشار ضعیف را نشان می‌دهد.

اهداف دوره

پیشگیری از بروز خطاهای منجر به خرابی کلیدهای مدارشکن بهره برداری حداکثری از عمر کاری آن ها

محتوای دوره

۱٫      ساختمان مدارشکن و ویژگی ها و اندازه های نامی استاندارد

۲٫      ساختار و اجزاء مدارشکن های هوائی، روغنی، خلاء و گازی

۳٫      معرفی استاندارد های بین المللی مرتبط

۴٫      آزمون های غیر کارخانه ای

۵٫      آزمون های میدانی و چگونگی انجام آن ها

۶٫       عیوب و علل آن ها

۷٫      بازرسی دوره ای و نگهداشت

شرایط شرکت کنندگان

کارشناسان و تکنیسین های مشاغل برقی مرتبط

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

350000 تومان