توربین های گازی از جمله پیچیده ترین تجهیزات در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی می باشند که به عنوان قوای محرک پمپها ، کمپرسورها و زنراتورها مورد استفاده قرار میگیرند . 

معرفی دوره

توربین های گازی از جمله پیچیده ترین تجهیزات در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی می باشند که به عنوان قوای محرک پمپها ، کمپرسورها و زنراتورها مورد استفاده قرار میگیرند . نفش برجسته و کلیدی توربین های گازی در تداوم تولید واحدهای نفت ، گاز و پتروشیمی اهمیت ویژه ای به این تجهیزات بخشیده است. در این دوره چگونگی عملکرد توربین های گازی از طریق توصیف نحوه عملکرد اجزای آن تشریح می‌شود.

اهداف دوره

شناخت انواع سیستم های تشکیل دهنده توربین های بخار

محتوای دوره

  • تقسيم‌بندی انواع توربين
  • مزايا و معايب هر يک
  • تشريح قطعات و شرح وظايف
  • نحوه عملکرد
  • تشريح سيستم‌های بکار رفته در توربين
  • محاسبه توان و راندمان
  • نحوه محاسبه و استفاده از مولير دياگر

شرایط شرکت کنندگان

مهندسین مکانیک و شیمی و گروه های وابسته

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

300000 تومان