از آنجائيكه شهرداري‌ ها پروانه ساختماني و پايان كار را صادر مي كنند و مسئوليت ساخت و ساز برعهده آنها است بنابراين قوانيني را نيز وضع نموده‌اند كه رعايت اين قوانين براي ساخت وساز الزامي است 

معرفی دوره

از آنجائيكه شهرداري‌ ها پروانه ساختماني و پايان كار را صادر مي كنند و مسئوليت ساخت و ساز برعهده آنها است بنابراين قوانيني را نيز وضع نموده‌اند كه رعايت اين قوانين براي ساخت وساز الزامي است آشنايي با اين قوانين براي هر مهندس ساختمان و كساني كه به نوعي درگير پروژه‌هاي ساختماني هستند امري ضروري مي‌باشد.

اهداف دوره

آشنایی با ضوابط و قوانین ساخت و ساز شهری

محتوای دوره

  • تشكيل پرونده
   مستندات مالكيت: سند رسمي- واگذاري زمين شهري- سند اجاره- قولنامه‌اي
   استعلامهاي مربوطه: اوقاف- ميراث فرهنگي- حريم‌ها و …
  •  بازديد
   حدود اربعه زمين- مغايرت سند- وضع موجود- اصلاحي- همسايه‌ها- جبهه ساخت- فضاي سبز و درخت‌ها- گذرها- دسترسي
  • صدور پروانه
   سطح اشغال، ضوابط نورگيري – تأمين پاركينگ و ضوابط مربوطه – رمپ‌ها -تراس‌ها -مشرفيت‌ها – پخي – پله ، آسانسور و دودبند – تعداد طبقات – تجاري – محاسبه عوارض مازاد تراكم – پيش آمدگي – ضوابط معلولين
  • بازرسي فني – تخلفات ساختماني
   انواع خلاف‌ها -كمسيون داخلي – ماده۱۰۰ – خلاف قبل از ۴۹- توسعه بنا – تقليل نورگير – پاركينگ -پايان كار – تغييرات جزئي كه نياز به مجوز ندارد -استحكام بنا – تعويض ، استعفا و خلع ناظر
  • كلياتي در خصوص طرح تفصيلي- طرح هادي- طرح جامع
  • امكان سنجي پروژه منطبق بر قوانين شهرداري

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان معماری و عمران ساختمان

مدت دوره

33 ساعت

قیمت دوره

500000 تومان