بررسي دقيق عملكرد اتصالات در يك سازه فولادي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و عدم دقت در طراحي و اجراي اتصالات در سازه‌هاي فولادي نه‌تنها موجب خرابي در خود اتصال مي‌شود، بلكه اثرات ويران‌ كننده‌اي نيز بر اعضاي سازه و در نتيجه كل سازه خواهد داشت، براساس اطلاعات موجود، اغلب ويراني‌ ها در سازه‌ هاي فولادي در اثر ضعف عملكرد اتصالات گزارش شده است. 

معرفی دوره

بررسي دقيق عملكرد اتصالات در يك سازه فولادي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و عدم دقت در طراحي و اجراي اتصالات در سازه‌هاي فولادي نه‌تنها موجب خرابي در خود اتصال مي‌شود، بلكه اثرات ويران‌ كننده‌اي نيز بر اعضاي سازه و در نتيجه كل سازه خواهد داشت، براساس اطلاعات موجود، اغلب ويراني‌ ها در سازه‌ هاي فولادي در اثر ضعف عملكرد اتصالات گزارش شده است. بنابراين درك صحيح از رفتار سازه‌ اي اتصال و آگاهي مناسب از نحوه انتقال نيرو توسط آن براي طراحي يك اتصال ايمن و اقتصادي ضروري است، كه هدف از تشكيل اين دوره نيز دستيابي به اين آگاهي به بهترين نحو ممكن مي‌باشد.

اهداف دوره

آشنایی با بررسي دقيق عملكرد اتصالات در يك سازه فولادي

محتوای دوره

   > اتصالات جوشي
   > تعاريف و الزامات آئين‌ نامه‌اي ، تنش‌ هاي مجاز و موجود در جوش
   > تعريف اتصال ساده و محاسبه اعضاء اتصال با نبشي قاب‌شده
   > محاسبه اعضاء اتصال ساده نشسته تقويت شده
   > اتصال صلب تير به ستون با ورق‌ هاي فوقاني و تحتاني
   > اتصالات مهاربندها و محاسبه صفحه زيرستون
   > انواع جوشكاري، انتخاب الكترود و نكات اجرايي و ايمني جوشكاري
   > معايب جوش و كنترل‌ هاي مربوطه و نقشه‌كشي بوسيله علائم جوش

   > اتصالات پيچي
   > كليات و معرفي اتصالات پيچي و اجزاء آن
   > تئوري اتصالات پيچي
   > اتصال ساده با نبشي
   > اتصال صلب با ورق انتهايي و اتصال صلب با دستك ( فلنجي و درختي )
   > اتصال بادبندها

شرایط شرکت کنندگان

دانشجویان و مهندسان عمران

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

450000 تومان