در این دوره با تعریف استخر و انواع آن، انواع تجهیزات ، ابعاد و ساختمان استخر، گردش آب در استخر، ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آب استخر، سیستمهای تسویه آب، سیستمهای ضدعفونی کننده، گرمایش آب استخر، تهویه فضاهای استخر، نحوه طراحی و محاسبات، سیستم لوله کشی گردش آب استخر ، طراحی جکوزی، طراحی سونای تر و خشک آشنا خواهید شد.

معرفی دوره

در این دوره با تعریف استخر و انواع آن، انواع تجهیزات ، ابعاد و ساختمان استخر، گردش آب در استخر، ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آب استخر، سیستمهای تسویه آب، سیستمهای ضدعفونی کننده، گرمایش آب استخر، تهویه فضاهای استخر، نحوه طراحی و محاسبات، سیستم لوله کشی گردش آب استخر ، طراحی جکوزی، طراحی سونای تر و خشک آشنا خواهید شد.

اهداف دوره

آشنایی با اصول معماری استخر و طراحی و محاسبات تجهیزات استخر،سونا و جکوزی

محتوای دوره

  • ملاحظات ویژه طراحی سیستم آب‌رسانی و دفع فاضلاب در استخر
  • ویژگی‌های هوای استخر و سونا و قواعد تهویه
  • انواع سیکل‌های گردش آب استخر تجهیزات مرتبط و طراحی آن
  • معرفی و بررسی انواع فیلترهای تصفیه آب و نحوه انتخاب هریک
  • خصوصیات و نحوه انتخاب پمپ
  • نحوه انتخاب دیگ و تجهیزات گرمایشی
  • طراحی سونای خشک و بخار
  • ملاحظات معماری و نحوه انتخاب و طراحی تجهیزات جکوزی
  • نحوه انتخاب و طراحی تجهیزات حوضچه آب سرد
  • مراجع منابع و استانداردها
  • حل پروژه نمونه

شرایط شرکت کنندگان

مهندسین مکانیک و سایر افراد علاقه مند

مدت دوره

25 ساعت

قیمت دوره

450000 تومان