کد دوره عنوان دوره آموزشی مدت دوره ها (ساعت) شروع دوره 
 EQU-01 طراحي مخازن تحت فشار بر اساس استانداردASME Sec.8 Div.1 به کمک نرم افزار PV Elite 40 تماس بگیرید 02632567441
EQU-02 طراحي مخازن ذخیره بر اساس استاندارد API 650به کمک نرم افزار TANK 24 تماس بگیرید 02632567441
EQU-03 طراحی مبدل حرارتی به کمک نرم افزارAspen Bjac & HTRI 30 تماس بگیرید 02632567441
EQU-04 طراحي و محاسبات مبدل‌هاي حرارتي لوله و پوسته به کمک نرم افزارTASC) ) HFTS 24 تماس بگیرید 02632567441
EQU-05 طراحي و محاسبات كولرهاي هوائي به کمک نرم افزار HTRI (ACOL) 24 تماس بگیرید 02632567441
EQU-06 طراحي و محاسبات مبدل‌هاي حرارتي نوع صفحه ای ( Plate ) به کمک نرم افزار APLE) ) HTRI 24 تماس بگیرید 02632567441
EQU-07 طراحي و محاسبات مبدل‌هاي حرارتي لوله و پوسته به کمک نرم افزار AspenB-Jac ( Hetran ) 24 تماس بگیرید 02632567441
EQU-08 طراحي و محاسبات كولرهاي هوائي به کمک نرم افزارAspenB-Jac (Aeotran) 24 تماس بگیرید 02632567441
EQU-09 طراحي شبكه حرارتي Pinch به کمک نرم‌افزار Hx-Net 24 تماس بگیرید 02632567441
EQU-10 طراحی و محاسبات و انتخاب پمپ ها 30 تماس بگیرید 02632567441
EQU-11 طراحی و محاسبات و انتخاب کمپرسور ها 30 تماس بگیرید 02632567441
EQU-12 شناخت توربين هاي بخار 24 تماس بگیرید 02632567441
EQU-13 تجهیزات دوار مکانیکی و درایوهای آن 24 تماس بگیرید 02632567441
EQU-14 توربین های گازی : انواع ، کاربردها، اجزا و سیستم عملکرد آنها 24 تماس بگیرید 02632567441
EQU-15 اصول ساخت توربین های گازی و تجهیزات جانبی 24 تماس بگیرید 02632567441
EQU-16 اصول نصب، راه اندازی و بهره برداری توربین های گازی 24 تماس بگیرید 02632567441
EQU-17 اصول نظارت بر عملکرد پمپ ها و کمپرسورها 24 تماس بگیرید 02632567441
EQU-18 استانداردها و کدهای کاربری ASME,TEMA,API,HEI در طراحی مبدل های حرارتی 24 تماس بگیرید 02632567441
EQU-19 اصول طراحی مبدل های حرارتی 24 تماس بگیرید 02632567441
EQU-20 اصول ساخت، تست و نصب مبدل های حرارتی 24 تماس بگیرید 02632567441