نرم افزار Water GEMS از جمله پرکاربردترین و ساده ترین نرم افزار های مدلینگ و شبیه سازی شبکه های توزیع آب است و توانایی اجرا شدن در محیط های Arc GIS، اتوکد، مایکرواستیشن و یا به صورت مجزا را دارد.

معرفی دوره

نرم افزار Water GEMS از جمله پرکاربردترین و ساده ترین نرم افزار های مدلینگ و شبیه سازی شبکه های توزیع آب است و توانایی اجرا شدن در محیط های Arc GIS، اتوکد، مایکرواستیشن و یا به صورت مجزا را دارد. این برنامه دارای قابلیت های زیادی است که می توان به موارد زیر اشاره کرد: محاسبه سرعت، فشار و سایر پارامتر های هیدرولیکی شبیه سازی حالت آتش نشانی شبیه سازی کیفیت آب (مدلینگ آلودگی در شبکه های توزیع [water gems] ، محاسبه غلظت آلاینده پس از ورود به شبکه و در زمانی خاص) محاسبات هزینه انرژی مباحث پیشرفته تری مانند طراحی و بهینه سازی شبکه توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک یافتن محل نشت آب در شبکه های توزیع آب شهری و …

اهداف دوره

مدلینگ و شبیه سازی شبکه های توزیع آب

محتوای دوره

 • مبانی و تئوری طراحی
 • آشنایی با محیط نرم افزار WATERGEMS
 • پیاده سازی یک مدل هیدرولیکی
 • ویرایش مدل هیدرولیکی
 • تعریف و مدیریت سناریوها
 • تحلیل هیدرولیکی مدل در دو حالت مصرف ثابت و متغیر
 • مدل سازی حالت آتش نشانی
 • مدل سازی کیفی آب در شبکه
 • کالیبراسیون مدل هیدرولیکی
 • بهینه سازی مدل هیدرولیکی
 • نحوه کرفتن خروجی از برنامه و ارائه گزارش

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان عمران آب

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

450000 تومان