یکی از ضروریاتی که یک مهندس یا دانشجوی مهندسی عمران برای طراحی و محاسبات ساختمان باید بداند روش حل و طراحی محاسبات ساختمان است. در دانشگاه شما در دروس فولاد و بتن این موارد را فرا خواهید گرفت و بعد از گذراندن دوران دانشگاه هم اگر بخواهید به عنوان مهندس عمران محاسبات ساختمان را انجام دهید 

معرفی دوره

یکی از ضروریاتی که یک مهندس یا دانشجوی مهندسی عمران برای طراحی و محاسبات ساختمان باید بداند روش حل و طراحی محاسبات ساختمان است. در دانشگاه شما در دروس فولاد و بتن این موارد را فرا خواهید گرفت و بعد از گذراندن دوران دانشگاه هم اگر بخواهید به عنوان مهندس عمران محاسبات ساختمان را انجام دهید باید به مفاهیم طراحی دستی محاسبات تسلط کافی داشته باشید تا بتوانید درک خوبی از طراحی در نرم افزارهای تخصصی مهندسی عمران برای اینکار را داشته باشید

اهداف دوره

به دست آوردن درک صحیح از طراحی با نرم افزارهای تخصصی

محتوای دوره

 • در این دوره سعی شده که تمام مراحل در کنار هم و بصورت مرحله به مرحله بیان شود.برای مثال : در طراحی تیرها ، بحث های

  – تعیین نیروها

  – فشردگی

  – خمش

  – برش

  – کنترل خیز

  – ارتعاش

  – طراحی جوش ها

  – طراحی سخت کننده های عرضی و تماسی و….. بصورت گام به گام مطرح میشود.

شرایط شرکت کنندگان

دانشجویان و مهندسین عمران

مدت دوره

30 ساعت

قیمت دوره

450000 تومان