از کمپرسورها برای فشرده کردن گازها استفاده می‌شود. در حقیقت کمپرسورها وسایلی هستند که با صرف انرژی مکانیکی فراوانی، گاز را با سرعت به درون خود مکیده و سپس آن را فشرده می‌سازند. در اثر این عملیات، دمای گازی که فشرده می‌شود نیز افزایش می‌یابد. 

معرفی دوره

از کمپرسورها برای فشرده کردن گازها استفاده می‌شود. در حقیقت کمپرسورها وسایلی هستند که با صرف انرژی مکانیکی فراوانی، گاز را با سرعت به درون خود مکیده و سپس آن را فشرده می‌سازند. در اثر این عملیات، دمای گازی که فشرده می‌شود نیز افزایش می‌یابد. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک‌کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. انواع گوناگونی از کمپرسور وجود دارد که برای مصارف صنعتی و عمومی طراحی شده‌اند. بد نیست بدانید که حتی پمپ آکواریوم که برای وارد کردن هوا به آکواریوم ماهی‌ها استفاده می‌شود نیز یک نوع کمپرسور است.

اهداف دوره

آشنایی با طراحی و محاسبات و انتخاب کمپرسورها
  • آشنایی با انواع مفاهيم اوليه در کمپرسورها
  • آشنایی با انواع کمپرسورها
  • چگونگی عملکرد و دامنه کاربرد آن‌ها
  • آشنايی با قطعات و شرح وظايف آنها
  • ترموديناميک کاربردی در کمپرسورها
  • سيستم‌های کنترلی در کمپرسورها ومروری بر انواع کمپرسورها
  • دما و فشار بحرانی بر گازهای مخلوط

شرایط شرکت کنندگان

مهندسین مکانیک و شیمی و گروه های وابسته

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

350000 تومان