ردیف عنوان  دانلود
1 استاندارد آموزش شایستگى مدیریت وبلاگ دانلود
2 استاندارد آموزش شغل تحليلگر ABAQUS دانلود
3 استاندارد آموزش شغل تحليلگر ANSYS دانلود
4 استاندارد آموزش شغل كارور AUTO CAD دانلود
5 استاندارد آموزش شايستگي After Effects 101: Yellow Belt دانلود
6 استاندارد آموزش شايستگي After Effects 201: Green Belt دانلود
7 استاندارد آموزش شايستگي After Effects Creative License دانلود
8 استاندارد آموزش شايستگي  After Effects Jumpstart: zero to HERO دانلود
9 استاندارد آموزش شايستگي كارور After Effects دانلود
10 استاندارد آموزش شايستگي كارور Anime Studio Pro دانلود
11 ( استاندارد آموزش شغل سازنده چند رسانه اي با (آهنگ سازي  CUBASE دانلود
12 استاندارد آموزش شايستگي كارور Captivate دانلود
13 استاندارد آموزش شغل تحليلگر DEFORMS دانلود
14 استاندارد آموزش شغل رايانه كار DIRECTOR دانلود
15 استاندارد آموزش شايستگي Graphic design technology skills in international competitions دانلود
16 استاندارد آموزش شايستگي Microsoft Power Point 2016 دانلود
17 استاندارد آموزش شغل آناليزگر نيازمنديها (از طريق توليد نرم افزار) دانلود
18 استاندارد آموزش شغل انيميشن ساز فيلم و بازي هاي كامپيوتري با MAYA دانلود
19 استاندارد آموزش شغل برنامه نويس Directx دانلود
20 استاندارد آموزش شغل برنامه نويسي بازي هاي رايانه اي دانلود
21 استاندارد آموزش شغل بازارياب فروشگاه مجازي دانلود
22 استاندارد آموزش شايستگي بازاريابي الكترونيكي دانلود
23 استاندارد آموزش شغل بازي ساز مقدماتي با موتور يونيتي دانلود
24 استاندارد آموزش شايستگي After Effects 301 Black Belt دانلود
25 استاندارد آموزش شايستگي كاربر نرم افزار Snagit دانلود
26 استاندارد آموزش شغل كارور ECDL CAD دانلود
27 استاندارد آموزش شغل كارور FREEHAND دانلود
28 استاندارد آموزش شايستگي كارور Iclone Pro دانلود
29 استاندارد آموزش شغل کارشناس ارزیابی خسارت بیمه هاي باربري دانلود
30 استاندارد آموزش شغل كارور FLASH دانلود
31 استاندارد آموزش شغل مديرCAFE NET دانلود
32 استاندارد آموزش شغل مديرGAME NET (بازي هاي شبكه اي) دانلود
33 استاندارد آموزش شغل مدير آموزش الكترونيكي دانلود
34 استاندارد آموزش شغل مدير عمومي پروژه هاي كامپيوتر و IT دانلود
35 استاندارد آموزش شغل مدیر مهندسی بهره وري نیروي انسانی کامپیوتر وIT دانلود
36 استاندارد آموزش شغل مدير زنجيره پشتيبان (SCM) دانلود
37 استاندارد آموزش شايستگي مديريت استانداردهاي امنيت اطلاعات(ISMS) دانلود
38 استاندارد آموزش شغل مهندس كامپيوتر در سرپرستي تيمهاي مجازي و راه دور دانلود
39 استاندارد آموزش شغل مربي آموزش الكترونيكي دانلود
40 استاندارد آموزش شايستگيمستند سازي امنيت شبكــه و اطلاعات دانلود
41 استاندارد آموزش شغل طراح و پیاده ساز انیمیشن هاي سه بعدي با Max 3ds دانلود
42 استاندارد آموزش شايستگي كاربر Portal دانلود
43 استاندارد آموزش شغل رايانه كار FIREWORK دانلود
44 استاندارد آموزش شغل رايانه كار SPSS درجه 1 دانلود
45 استاندارد آموزش شغل رايانه كار SPSS درجه 2 دانلود
46 استاندارد آموزش شايستگي تدوين گر با نرم افزار Avid Liquid دانلود
47 استاندارد آموزش شغل طراح انيميشن ساز با AFTER EFFECTS دانلود
48 استاندارد آموزش شغل طراح جلوه های ويژه با  AFTER EFFECTS دانلود
49 استاندارد آموزش شغل طراح و سازنده فيلم و بازي با CINEMA 4D دانلود
50 استاندارد آموزش شغل توليد كننده ويدئو محتواي الكترونيكي براي آموزش وارائه دانلود
51 استاندارد آموزش شايستگي ويرايش حرفه اي ويدئو دانلود