کد دوره عنوان دوره آموزشی مدت دوره ها (ساعت) شروع دوره 
 POW-01 کلاس های آمادگی آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (پایه سه) رشته تأسیسات برقی 45 تماس بگیرید 02632567441
POW-02 دوره جامع طراحی واحدهای صنعتی 30 تماس بگیرید 02632567441
POW-03 دوره جامع طراحي تأسيسات برقي ساختمان 30 تماس بگیرید 02632567441
POW-04 تهیه نقشه های برق واحد صنعتی به کمک نرم افزار Autocad Electrical 24 تماس بگیرید 02632567441
POW-05 طراحي واحد صنعتي به کمک نرم افزار ETAP (مقدماتی) 24 تماس بگیرید 02632567441
POW-06 طراحي واحد صنعتي به کمک نرم افزار ETAP (پیشرفته) 24 تماس بگیرید 02632567441
POW-07 دوره تخصصي موتورهاي الکتريکي 20 تماس بگیرید 02632567441
POW-08 حفاظت کاتديک 30 تماس بگیرید 02632567441
POW-09 طراحي و محاسباتDC Charger & UPS Sizing 20 تماس بگیرید 02632567441
POW-10 طراحي تابلو های MV & LV 30 تماس بگیرید 02632567441
POW-11 نقشه کشی تابلوهای الکتریکال به کمک نرم افزار EPLAN 24 تماس بگیرید 02632567441
POW-12 اصول طراحي و تحليل شبکه‌هاي الکتريکي به کمک نرم افزار ETAP 30 تماس بگیرید 02632567441
POW-13 رله‌هاي حفاظتي 30 تماس بگیرید 02632567441
POW-14 تجهيزات پستهاي فشار قوي HV 20 تماس بگیرید 02632567441
POW-15 طراحی و محاسبات روشنايي ساختمان به کمک نرم افزارCalculux & Dialux 24 تماس بگیرید 02632567441
POW-16 طراحی تاسیسات برقی ساختمان به کمک نرم افزارAutodesk REVIT MEP 24 تماس بگیرید 02632567441
POW-17 اصول و مبانی محاسبات سايز ینگ کابل 20 تماس بگیرید 02632567441
POW-18 طراحی و محاسبات خطوط انتقال، توزیع و تولید به کمک نرم افزار CYME (مقدماتی) 30 تماس بگیرید 02632567441
POW-19 طراحی و محاسبات خطوط انتقال، توزیع و تولید به کمک نرم افزار CYME (پیشرفته) 24 تماس بگیرید 02632567441
POW-20 طراحي و محاسبات سيستم جلوگيري ازيخ زدگي الكتريكي به کمک نرم افزار Electrical Heat Tracing 24 تماس بگیرید 02632567441