متره برآورد و صورت وضعیت با نرم افزار تکسا : متره و برآورد پروژه های ساختمانی پیش از اجرای آنها و تهیه صورت وضعیت های متوالی یک پروژه در مقاطع زمانی اجرای یک پروژه ، از مهم ترین وظائف کار دفتر فنی کارفرمایان ، شرکت های مشاوره ، دستگاه نظارت ، پیمانکار و … محسوب می شود و درصد قابل توجهی از شاغلین بخش ساختمان را به خود اختصاص داده است.

معرفی دوره

متره برآورد و صورت وضعیت با نرم افزار تکسا : متره و برآورد پروژه های ساختمانی پیش از اجرای آنها و تهیه صورت وضعیت های متوالی یک پروژه در مقاطع زمانی اجرای یک پروژه ، از مهم ترین وظائف کار دفتر فنی کارفرمایان ، شرکت های مشاوره ، دستگاه نظارت ، پیمانکار و … محسوب می شود و درصد قابل توجهی از شاغلین بخش ساختمان را به خود اختصاص داده است. مجتمع فنی نوین پارسیان به عنوان مرکز آموزش دوره های تخصصی عمران با توجه به اهمیت موضوع اقدام به برگزاری دوره های آموزشی مذکور با استفاده ازمتخصصین و صاحب نظران نموده و در این راستا از نرم افزارهای کاربردی و مورد استفاده در پروژه های عمرانی نیز بهره گرفته است تا فارغ التحصیلان و دانشجویان محترم قبل از ورود به دفاتر فنی در شرکت های مشاوره و پیمانکاری با نحوه متره و برآورد و تهیه صورت وضعیت های پروژه های مختلف ساختمانی به شکل کاربردی و عملی آشنایی کافی پیدا نمایند. نرم افزار تکسا به علت دارا بودن کلیه نشریه ها . ابلاغیات . و فهرست بها کمک شایانی در تهیه هرچه سریعتر صورت وضعیت میکند . برای مهندسینی که به عنوان مترور در پروژه های عمرانی مشغول به فعالیت هستند دانستن این نرم افزار لازم و ضروری میباشد .

اهداف دوره

تهیه صورت وضعیت ، متره برآورد و تعدیل صورت وضعیت ها با نرم افزار تکسا

محتوای دوره

  • مقدمه تعاريف قانون برنامه ریزی و بودجه قرارداد سیر تکون
  •  تحقق طرح انواع روشهای اجرای پروژه فهرست بهاي ابنيه
  • شرايط عمومي پيمان تجزیه بها اصول تنظيم صورت وضعيت تعدیل تضامین صورتجلسه
  • دستور کار مقایسه فهرست بهای ابنیه
  • راه و باند تشریح وظایف دفتر فنی در کارگاه های پیمانکار مدیریت ادعا

شرایط شرکت کنندگان

مهندسی عمران و کلیه افراد علاقه مند آشنایی کامل با مباحث متره و برآورد و فهرست بها به عنوان پیش نیاز این دوره میباشد.

مدت دوره

30 ساعت

قیمت دوره

550000 تومان