تدبیر، نرم افزاری است برای تهیه اسناد و مدیریت هر چه بهتر پروژه های عمرانی در چهارچوب ضوابط و بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) که با بکارگیری این نرم افزار کاربران(کارفرمایان، مهندسین مشاور و پیمانکاران) قادر خواهند بود 

معرفی دوره

تدبیر، نرم افزاری است برای تهیه اسناد و مدیریت هر چه بهتر پروژه های عمرانی در چهارچوب ضوابط و بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) که با بکارگیری این نرم افزار کاربران(کارفرمایان، مهندسین مشاور و پیمانکاران) قادر خواهند بود کلیه امور مربوط به امور پیمان و مناقصات از بدو تهیه اسناد مناقصه ،متره،برآورد ، آنالیز قیمت ، تخصیص منابع، تهیه و رسیدگی صورت وضعیت و تعدیل و همچنین در بخش کنترل پروژه در تهیه برنامه زمان بندی واقعی واجرایی همسو با برآورد احجام کار را تهیه نموده و از بانک بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در طرح های عمرانی و غیر عمرانی استفاده کاربردی نمایند.

اهداف دوره

آشنایی با متره برآورد با تدبیر

محتوای دوره

  • در این دوره محور های زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد:
    • بيان اختيارات في ‌ما‌بين پيمانکارو مشاور
    • تشريح وظايف عملياتي دفاتر فني، تعريف عناوين صورت‌ جلسه
    • فهرست بهاء، قرارداد و غيره، نحوه تهيه صورت‌جلسه و ريزمتره‌ها، بررسي نقشه‌ها، جزئيات اجرايي

شرایط شرکت کنندگان

دانشجویان و مهندسین عمران

مدت دوره

30 ساعت

قیمت دوره

450000 تومان